ראש התוכנית: ד"ר שרון גיל 

תוכנית הלימודים לתואר מ"א בעבודה סוציאלית מיועדת לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע ולהעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים. מסלול א'  - מסלול מחקרי (עם תזה) ומסלול ב' (מסלול ללא תזה). משך התוכנית למסלול א' הוא עד שלוש שנים ולמסלול ב' עד שנתיים. על מנת לאפשר לתלמידי התוכנית להמשיך בתעסוקתם השוטפת הלימודים נלמדים יום בשבוע (יום שני) בלבד. בשנה שנייה נוסף יום של פרקטיקום.

התכנית מאפשרת לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים). הלימוד בתכנית מאפשר להרחיב ולהעמיק את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית וכן להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול.

תלמידי התוכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כללים וכן מתמקצעים בתחומי לימוד ייחודיים כגון: קליני בו מרחיבים את הידע התיאורטי והיישומי הקליני; טראומה במסגרת מתמקצעים בהתמודדות וטיפול עם נפגעי טראומה ובני משפחותיהם; מנהיגות ושינוי חברתי  הנותנת דגש  בתכנון שירותי רווחה ועבודה קהילתית; משפחה המרחיבה את הידע התיאורטי והפרקטי בהתערבות משפחתית תוך עמידה בחלק מהדרישות  של איגוד העובדים הסוציאליים לקבלת אישור למטפל משפחתי (תלוי אישור האיגוד) ; ילד ונוער המפתחת מיומנות התערבות עבודה עם ילדים ונוער; ובריאות ושיקום שמרחיבה את הידע התיאורטי והיישומים בתחום זה תוך התייחסות לרפורמיות החדשות.

מידע/הדרכה לכתיבת תיזה: 

רשימת מנחים תשפ"א 

חוברת הדרכה לכתיבת עבודת מחקר מאת פרופ' יואב לביא

שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעת תיזה) 

הנחיות להגשת תיזה 

הנחיות לכתיבת תיזה

 

מלגות:

מלגות לסטודנטים 

 

מידע לסטודנט:

קורסי בחירה לציון השלים סמסטר ב' – תכנית מ.א

תוכנית לימודים מ.א תש"פ 

מדריך תכנית לימודים - מ.א. - תש"פ - שנה ב' "פ - שנה ב' 

מדריך למתקבל לתוכנית הלימודים לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

עדכון המדריך לתכנית הלימודים לתואר שני (מ"א) תשע"ט