בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

ראש התכנית: פרופ' השאם אבו ריא 

תכנית הלימודים לתואר מ"א בעבודה סוציאלית מיועדת לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע ולהעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים. מסלול א'  - מסלול מחקרי (עם תזה) ומסלול ב' (מסלול ללא תזה). משך התוכנית למסלול א' הוא עד שלוש שנים ולמסלול ב' עד שנתיים. על מנת לאפשר לתלמידי התוכנית להמשיך בתעסוקתם השוטפת, הלימודים נלמדים יום בשבוע (יום שני) בלבד. בשנה שנייה נוסף יום של פרקטיקום.

התכנית מאפשרת תלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים). הלימוד בתכנית מאפשר להרחיב ולהעמיק את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית וכן להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול.

תלמידי התוכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כלליים וכן מתמקצעים בתחומי לימוד ייחודייםלפירוט לחץ כאן 

* תחומי ההתמחות הקליניים אינם מהווים הכרה בתחום התמחות זה על פי הקריטריונים של איגוד העו"ס. תת התמחות של איגוד העו"ס דורשת שנות ניסיון ודרישות נוספות הקשורות בעבודת השדה.  

מידע/הדרכה לכתיבת תיזה: 

  

מידע לסטודנט לשנת תשפ"ד:

  1. מדריך והנחיות להקלדת קורסים 
  2. מצגת ממפגש האוריינטציה
  3. מבנה תכנית הלימודים

מערכות לימוד לתשפ"ד (המערכות אינן סופיות וייתכנו שינויים):

שנה א תשפ"ד ; שנה ב תשפ"ד; סמסטר קיץ שנים א+ב 

מערכת לתחום משפחה :
שנה א ;  שנה ב ;  סמסטר קיץ שנים א+ב - משפחה 

 

מידע לסטודנט לשנת תשפ"ג:

מידע לסטודנט לשנת תשפ"ב:

 

מלגות:

מלגות לסטודנטים