בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

מידע לסטודנטים להשלמות א' – שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

מבנה תכנית, הנחיות להקלדת מערכת ומידע כללי

מערכת לימודים