ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תחל בתאריך 29.01.2023 ותסתיים ב- 15.05.2023

ראש התוכנית: פרופ' השאם אבו ריא
מרכזת התוכנית: גב' לימור מדאר

לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית

אודות תוכנית התואר השני ומבנה הלימודים

לימודי תואר שני מיועדים לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
משך הלימודים הוא שנתיים במסלול ללא תזה או שלוש שנים במסלול מחקרי.
הלימודים מתקיימים בימי שני. בשנה השנייה, בנוסף ללימודים העיוניים, מתקיים גם פרקטיקום.

מטרות הלימודים

 • לחזק את הזדהות הסטודנטים עם ערכי המקצוע ולהעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית.
 • להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית.
 • לאפשר לסטודנטים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות ועם אוכלוסיות שונות, כעובדים מקצועיים ומדריכים.
 • להעמיק את הידע הטיפולי קליני ולהכשיר את הסטודנטים למלא תפקידי ניהול.

מבנה הלימודים על-פי מסלול לימוד
קיימים שני מסלולים בלימודי מ"א בעבודה סוציאלית:
מסלול א' – מחקרי – תוכנית המבוססת על לימודי מחקר, לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית. על הסטודנט ללמוד 36 שש"ס ולהגיש עבודת תזה,  משך הלימוד במסלול זה הינו עד שלוש שנים.
מסלול ב' – ללא תזה - תוכנית המבוססת על לימודים עיוניים  ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית. על הסטודנט לשמוע קורסים בהיקף של 40 שש"ס, ולעמוד בבחינה מסכמת. משך הלימודים במסלול הינו שנתיים.

פרקטיקום
בשנת הלימודים השנייה (בשני המסלולים – מחקרי או ללא תזה), על כל סטודנט להשלים התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום ע"פ תחום הלימודים.

בחינות ועבודות
כללי תקנון הלימודים לתואר שני מחייבים את כל הסטודנטים. הציון הסופי בתואר נעשה לפי השקלול הבא:
מסלול א': קורסים 65% + עבודת תזה - 35%
מסלול ב': קורסים 80% + בחינה מסכמת - 20%

הרשמה והגשת מועמדות לתואר שני לתשפ"ד

תנאי קבלה

תנאי הקבלה

לימודי תואר שני מיועדים לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. 

 • בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בעבודה סוציאלית בציון סופי משוקלל  80  לפחות.
 • על המועמדים להיות בעלי ניסיון של שנתיים (לפחות) בעבודה בשדה לאחר קבלת תואר ב"א. 
 • מעבר בחינת כניסה באנגלית - הקבלה מותנית במעבר הבחינה בציון עובר 75. (פטורים מהבחינה בעלי אישור זכאות לתואר שני, או מועמדים שקיבלו ציון עובר בבחינה ב- 5 שנים האחרונות). 
  מועדי הבחינה: ניתן לגשת לשני מועדים בלבד (מומלץ לגשת לשני התאריכים הראשונים) -
  יום ו'  10.03.2023 בשעה 09:00
  יום ו'  21.04.2023 בשעה 09:00
  יום ו'  12.05.2023 בשעה 09:00
  יום ו' 02.06.2023 בשעה 09:00 - חדרי הבחינה יפורסמו כ- 3 ימים לפני המועד. 

  לפירוט נוסף יש להיכנס ללשונית "הנחיות בחינת כניסה באנגלית".
 • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה ובמהלך הלימודים כתנאי לזכאות לתואר
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לקרוא בתקנון לימודים לתואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים. 
 • ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים (ציון ב"א, ניסיון בעבודה, בחינה באנגלית, קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה, נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
 • עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית.
 • תוכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת בהתאם לתחום ומסלול הלימוד.
 • אין אפשרות לעבור תחום התמחות לאחר הקבלה.  ניתן לשנות מסלול לימודים (מחקרי/ בלי תזה) באישור ראש התוכנית במהלך שנות הלימודים.

 

 

סרטון אודות לימודי התואר השני בע"ס