בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

מועצת בית הספר

חברי המועצה הם כל חברי הסגל בעבודה סוציאלית, מדרגת מרצה/מורה ומעלה, שמשרתם בביה"ס היא לפחות חצי משרה, וכן נציגי דרגות אחרות (מדריכים, עוזרי הוראה), נציגי הסטודנטים, וחברי סגל אחרים שהצטרפותם אושרה במועצות ביה"ס.

יו"ר המועצה:  פרופ' ענת פרוינד , ראש ביה"ס לע"ס
מרכזת המועצה:  גב' דליה אורון , מינהלן ביה"ס לע"ס

ועד בעלי תפקידים (וב"ת)

ראש בית הספר ויו"ר הועדה - פרופ' ענת פרוינד 
ראש תכנית ב"א  - פרופ' אלי בוכבינדר 
ראש תכנית ב"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר רות ברקוביץ 
ראש תכנית מ"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר עטרת גבירץ מידן 
ראש תכנית מ"א - ד"ר חני נוימן 
ראש תכנית ד"ר - פרופ' זאב וינשטוק
ראש תכנית השלמות למ"א - ד"ר חני נוימן
גב' תמי בן שמעון - ראש היחידה ללימודי שדה 
מינהלן בית הספר - גב' דליה אורון

ועדת כוח אדם

ועדה מייעצת לראש ביה"ס בכל העניינים הכרוכים בכוח אדם אקדמי, בכפוף לנוהל מינויים ותהלכי מינוי שבתקנון מינויים והעלאות של האוניברסיטה. כמו כן, הוועדה דנה בקביעת מדיניות קבלה לביה"ס וקבלת סגל חדש. הוועדה כוללת את אנשי הסגל האקדמי בדרגת פרופסור ואת ראשי תוכניות הלימודים (תואר ראשון, שני ושלישי).

ועדות הוראה

ועדת ב"א
 
פרופ' אלי בוכבינדר -  יו"ר הוועדה וראש התכנית
ד"ר רוני אלפנדרי
ד"ר אלכס אלטשולר
ד"ר רות ברקוביץ, בתוקף תפקידה כראש תכנית ב"א במבח"ר 
גב' תמי בן שמעון, ראש היחידה ללימודי שדה
גב' יעל שפירא, סגנית מנהלת אגף הרווחה בחיפה
גב' דליה סיני - מנהלת נפת חיפה מחוז חיפה והצפון משרד הרווחה והבטחון חברתי 
נציג סטודנטים - 
גב' שחר תירוש – מרכזת הועדה

ועדת מ"א והשלמות למ"א 
 
ד"ר חני נוימן -  יו"ר הועדה, ראש תוכנית מ.א. וראש תחום מנהיגות ושינוי חברתי
ד"ר עטרת גבירץ מידן - ראש תוכנית מ"א במבח"ר 
ד"ר שרון גיל/ ד"ר מיקי וינברג - ראש תחום קליני
ד"ר סבטלנה בזיליאנסקי -  ראש תחום בריאות ושיקום
ד"ר נתנאל גמרא -  ראש תחום ילד ונוער
ד"ר מיקי ויינברג- ראש תחום טראומה
ד"ר רועי אסטליין - ראש תחום משפחה
גב' רוני מיכאלי שדה - נציגת פרקטיקום במ"א
גב' אורלי אביטל - נציגת לימודי שדה בתוכנית השלמות 
ד"ר ריבי אפרת - נציגת סגל השלמות 
מרכזות הועדה - גב' שירן כהן וגב' לימור מדאר

ועדת ד"ר
 
פרופ' זאב וינשטוק - יו"ר הועדה וראש תוכנית דוקטורט
פרופ' נינה קורן
פרופ' מירי כהן
פרופ' גיא אנוש
מרכזת - גב' לימור מדאר 


ועדת לימודי שדה
 
פרופ' אלי בוכבינדר  - ראש תוכנית ב"א ויו"ר הועדה 
גב' תמי בן שמעון - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
גב' אורלי אביטל - מתאמת לימודי שדה והשלמות 
גב' מירי סולומון - נציגת מרכזי מרכזי לימוד ב' 
גב' מדלן שמשום - מתאמת שותפויות אקדמיה שדה
גב' רוני מיכאלי שדה  - מתאמת פרקטיקום
סמדר רז - נציגת מרכזים שנה ג'
גב' דורית בר דוד - נציגת מנהלי שירותים
 - נציגת מדריכים שנה ב'
נציג סטודנטים שנה ב' 
מר איל גבע - נציגת מדריכים שנה ג' 
נציג סטודנטים שנה ג
גב' גוהיינה בדר נמרנאה - נציגת מרכזים השלמות
ד"ר רות ברקוביץ  - ראש בא מבח"ר
גב' קייט דויטש - מרכזת בא מבח"ר 
ד"ר שרון נחמני - ראש היחידה ללימודי שדה במבח"ר
גב' לילך אורון - מרכזת הועדה

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן 

פרופ' רבקה יהב- יו"ר
ד"ר רות ברקוביץ 
גב' תמי הנדלמן בן שמעון
- נציגת סטודנטים