הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

יו"ר הוועדה לתואר ראשון: ד"ר מיכל קורא

חוברת ההנחיות לקראת הקלדת מערכת שעות לתש"פ - לחץ כאן 

 רשימת קורסי סמסטר ב' תשפ לקבלת ציון עובר בתואר ראשון

מטרת התוכנית
להכשיר אנשי מקצוע אשר יפעלו בחברה הישראלית לשינוי ולקידום חברתי ולשיפור רווחתם של פרטים ומשפחות.
התוכנית מעניקה ידע בתחומים רחבים של התפתחות פסיכוסוציאלית, תהליכים חברתיים ותרבותיים בחברה הישראלית.
התוכנית מכשירה עובדים סוציאליים להתערבות מקצועית עם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות תוך הבנת הצרכים הייחודיים ודרכי התערבות תואמות ויעילות.
במהלך לימודיו הסטודנט  מקבל הכשרה בעבודה במסגרות רווחה מגוונות. בנוסף לעבודה עם פרטים ומשפחות במצבי מצוקה חולי וטראומה.
הידע הנלמד מבוסס על מחקרים ותאוריות מדעיות מחקריות עדכניות. בנוסף הסטודנט מתנסה במחקר.
תכנית הלימודים
תוכנית הלימודים משלבת קורסים עיוניים ומעשיים. 
בשנה א' נלמדים יסודות מקצוע העבודה הסוציאלית וקורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות,  בנוסף לכך, הסטודנטים משולבים בסוכנויות ( 5 ש' שבועיות)
            תוך צפייה בבעיות חברתיות  והטיפול בהן (קדם-התנסות בלימודי השדה).
בשנה ב' מוקנה הידע הבסיסי, התיאורטי והמעשי הנחוץ להתערבות בתחום העבודה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. 
בשנה ג' מתמקדים התלמידים בלימודיהם התיאורטיים והמעשיים באחת, או בשילוב שייקבע על-ידי ביה"ס, ממערכות השירותים החברתיים.  
ההתנסות המקצועית של הסטודנטית מתפרשת על פני שלוש שנות לימוד.
לימודי שדה בשנה א'מעורבות חברתית ), מאפשרים  לסטודנטים התנסות ותובנה בקשר עם אנשים במצוקה ומפתחים  מיומנויות מקצועיות כדי לייצר תהליך הדרגתי של מפגש עם המקצוע. 
כל זאת, תוך פתוח הבנה  בקורתית כלפי ההקשר הרחב של בעיות  חברתיות ברמת המאקרו ומאפייני הקשר ברמת המיקרו.
הסטודנט מקבל ליווי מהעובד הסוציאלי, הדרכה בקבוצה וסיורים לימודיים להעשרה. הלמידה מורכבת מהדגשים קוגניטיביים העוסקים בתרגומו של הידע תיאורטי בטיפול בקורסים עיוניים באקדמיה.
לימודי שדה בשנה ב', מתקיימים במחלקות  לשרותים חברתיים.  בשנה זו יש העמקה של ההיכרות   עם בעיות חברתיות ועם ההבנה כי  הפונה הוא חלק ממערכת משפחתית וקהילתית,
והוא גם חלק מריבוי מערכות השתייכות פורמאליות ובלתי פורמאליות המשפיעות עליו ומושפעות ממנו. הסטודנטים מתנסים בטיפול ישיר ובמשימה קהילתית בהתאם  לצורכי הסוכנות.
בנוסף לכך,  הם מעורבים בישיבות  צוות.
לימודי שדה שנה ג', מתקיימים בסוכנויות המספקות שירותים לאוכלוסיות מצוקה ספציפיות, ב‑ 10 תחומים: ילד, נוער, זקנה, שיקום, תקון, התמכרויות, בריאות כללית, בריאות נפש, אלימות במשפחה וקהילה.
הסטודנטים מתנסים בשתיים מתוך שלוש המתודות: פרטנית, קבוצתית וקהילתית. הסטודנטים בשנה זו מטפלים בטיפול ישיר בכ8- פונים, משימה קהילתית או הפעלת קבוצה.
לאורך כל השנים, מקבלים  הסטודנטים  הדרכה  פרטנית והדרכה קבוצתית.
בשנים ב' וג' מאורגנים  לימודי השדה במרכזי לימוד, המהווים מבנים מקשרים בין אקדמיה לשדה,  בראשם עומד מרכז מרכז- לימוד. תפקידו  לתאם ,לקשר וליצור שילוב בין הנלמד באקדמיה ולבין הנלמד בשדה.
במסגרת מרכזי הלימוד נערכים סיורים לימודיים המאפשרים העשרה בחיבור בין התאוריה לפרקטיקה והכרות מעמיקה עם העשייה המקצועית בתחום הנושא.  
כמו כן נערכים ימי עיון לסטודנטים בכל שנות הלימוד בנושאים כגון: זכיות חברתיות, ילדים בסיכון ועוד. 

לימודי שדה

החזון של היחידה ללימודי שדה להכשיר בוגר בעבודה סוציאלית בעל ערכים ידע ומיומנויות העולים בקנה מידה אחד עם הערכים והמטרות של מקצוע העבודה סוציאלית.
המטרה המרכזית היא שהסטודנט ילמד ליישם את התיאוריה, על-פי ערך השוויון, הצדק החברתי והפלורליזם. בנוסף לכך, שיתנסה כמגן ומקדם זכויות אדם, שיפתח אחריות חברתית אזרחית כמשפיע,
מעצים ופועל למימוש צרכים של קבוצות שונות באוכלוסייה. זאת באמצעות, התנסות חוויתית על-פי הגישה האקולוגית הרב מתודית בהתערבות עם יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות
בסוכנויות המספקות שירותי עבודה סוציאלית. בתהליך ההכשרה הסטודנט מטפל בפונים המייצגים את מגוון האוכלוסיות המוחלשות.
עבודת הסטודנט מלווה הדרכה רצופה של מדריך שקיבל הסמכה באוניברסיטה על-ידי  מדריכי היחידה ללימודי שדה.
מטרות ההדרכה הספציפיות הן: ללמד את הסטודנט מיומנויות מקצועיות, לעזור לו לפתח מודעות לעצמו ולאחרים ולפקח על איכות עבודתו. 

תקנון הלימודים בבית-הספר

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה משך הלימודים בה החל את לימודיו בבית-הספר וכן בהודעות ובחוזרים המתפרסמים במהלך שנות לימודיו.
מידע על תקנות הלימודים בבית הספר , תנאי המעבר ותוכנית הלימודים - ראה שנתון תשע"ו עמוד 949  לחץ כאן  

אנגלית שפה זרה 

תלמיד שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית חייב ללמוד אנגלית שפה זרה. 
מי שלא השלים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ב' אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה ג' ולא יוכל להקליד מערכת לשנה ג' .

מבחנים ועבודות

תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון מחייב את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית. 
בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה במסגרת הקורס עד קבלת ציון סופי באותו קורס.

נוכחות בקורסי פרקטיקה ולימודי שדה   

בכל קורסי הפרקטיקה ובכל מפגשי ההכשרה המעשית, בשנים השונות, קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים, כולל זימונים מיוחדים על ידי בית הספר, מקום ההכשרה, ו/או מדריכ/ת ההכשרה.
חובת הנוכחות משמעה נוכחות פיסית בשיעורים, השתתפות פעילה ומעורבות בשיעור כמו גם הגעה ללמידה. איחור לשיעור יחשב להיעדרות.
היעדרות משיעור או מחלק משיעור (או מיום הכשרה מעשית או מפגש במקום ההכשרה המעשית), מחייבת הודעה מראש והסבר למרצה (או למדריך/ה).
אי תיאום מראש והסבר מתאים עלול להביא להפסקת לימודים לאלתר של הסטודנט/ית בקורס.
גם אם יוחלט לאפשר לסטודנט/ית להמשיך בלימודיה/ו במקרה של היעדרות לא מאושרת, ניתן להעניש בהורדה של עד 10 נקודות בציון הסמסטר של אותו קורס. 
היעדרויות יאושרו  במקרי מחלה (עם אישור רפואי תואם), שמחות או להבדיל אירועים טראגיים במשפחה וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה.  
ניתן להעדר עד שני שיעורים בסמסטר. במקרים חריגים ביותר (במצבי חולי; מילואים או להבדיל, אירועים טראגיים) יאושרו היעדרויות של עד שלושה שיעורים.
העדרויות כאלו יהיו חייבות באישור ראש התוכנית, או ממונה מטעמו, להמשך השתתפות בקורס.
היעדרות של משלושה ומעלה שיעורים תביא להפסקת הלימודים בקורס ובתהליך ההכשרה המעשית בשנה זו.
שיקול ראש התכנית יקח בחשבון את הצדקת המקרה וההיתכנות של השלמת תכני הלימוד ותהליכי הלמידה מבחינת הסטודנט.
המשך השתתפות בקורס יהיה כפוף להשלמת השעות החסרות וחומרי הקורס, ו/או ההכשרה המעשית בתקופת חופשה.
במקרים מיוחדים ביותר, ניתן יהיה להמיר השלמת שעות בביצוע פרויקט לימודי/התערבותי המשלים את תהליך הלמידה שנפגע, בכפוף לשיקול דעת ראש התוכנית, או ממונה מטעמו. 

סטודנטים עם לימודים קודמים

למתקבלים עם לימודים קודמים ישלח אישור בכתב המאפשר פטור מקורס/ים אשר יוכרו לו. רק אישור למתקבלים החתום ע"י ראש תכנית ב"א מחייב את בית-הספר. 
בקשות להכרות אלו יש להפנות לראש תוכנית ב"א בכתב בצרוף גיליון ציונים וסילבוסים רלוונטיים.
לסטודנטים הפונים בבקשה להכרה בלימודים קודמים לאחר תואר ראשון, יוכרו להם לא יותר מ-12 נ"ז.

 

תוכנית לימודים תשע"ט

מידע אודות הקורסים, ניתן לקרוא באתר האוניברסיטה – קטלוג קורסים  : https://srv.haifa.ac.il/haifa.ac.il~hu~info/Catalog.html

שנה ראשונה - כל הקורסים חובה - סה"כ 40 נ"ז

 מבוא לע"ס א                                            288.1062

מבוא לע"ס ב                                             288.1065

יסודות ההתערבות בע"ס א                      288.1003

יסודות ההתערבות בע"ס ב                       288.1004

לימודי שדה שנה  א   (סמסטר א)             288.1027

לימודי שדה שנה א (סמסטר ב)                 288.1028

המשפחה גדילה ופגיעה א                                            288.1029

המשפחה גדילה ופגיעה ב                                         288.1032 

סטטיסטיקה יישומית לע"ס א                  288.1077

סטטיסטיקה יישומית לע"ס ב                   288.1078

מבוא לפסיכולוגיה                                     288.1008

מדינת הרווחה                                            288.1034

כתיבה מדעית                                             288.1006

עבודה סוציאלית רב תרבותית                   288.1026

פסיכולוגיה חברתית                                   288.1086

מבוא לסוציולוגיה                                      288.1072

מבוא לבטחון סוציאלי                               288.1019

תיאוריות במצבי דחק טראומה ומשבר      288.1039

כלכלת רווחה                                               288.1079

תיאוריות מרכזיות בעבודה סוציאלית        288.1047

מיומנויות מחשב                                          288.1985

שנה שניה - כל הקורסים חובה - סה"כ 40 נ"ז 
 

לימודי שדה                    (1א. 288.2288  ;1ב 288.2289)

  שיטות התערבות א'                                        288.2001

שיטות התערבות ב'                                        288.2002

עבודה קבוצתית א'                                        288.2003

עבודה קבוצתית ב'                                         288.2004

עבודה קהילתית א'                                        288.2034

עבודה קהילתית ב'                                        288.2035

פסיכופתולוגיה א'                                          288.2028

פסיכופתולוגיה ב'                                          288.2029

שיטות מחקר א'                                            288.2109

שיטות מחקר ב'                                            288.2110

טיפול בילדים                                               288.2062

טיפול בילדים                                                288.2063

תיאוריה מחקר וטיפול בהתמכרויות            288.2060

פרקטיקה של מדיניות                                   288.2059  

אתיקה חוק וערכים                                      288.2061 

 

 
שנה שלישית -  32 נ"ז חובה ועוד 8 נ"ז בחירה (כולל קורסי דרך הרוח) סה"כ 40 נ"ז
 
 

לימודי שדה  (1א. 288.3800- סמסטר א ; 1ב 288.3801 – סמסטר ב )

שיטות התערבות מתקדמים א'                       288.3102

שיטות התערבות מתקדמים ב'                       288.3103

בעיות התפתחותיות אצל ילדים                      288.3953

אלימות במשפחה, בקהילה ובחברה                288.3073     

תיאוריות אישיות                                             288.3961

עבודה סוציאלית בארגונים                              288.3199   

גישות התערבות ביקרותיות בע"ס                  288.3963            

סמינר מחקר א'+ב'                       288.3410 ; 288.3411

קורס עיוני בהתבסס על תחום ההשמה בלימודי שדה :
 

תחום שיקום – אנשים עם מוגבלות : היבטים פסיכוסוציאליים          288.3965

תחום בריאות – היבטים פסיכוסוציאליים בזיקנה ובריאות                 288.3967

תחום בריאות נפש- אנשים עם מוגבלות : היבטים פסיכוסוציאליים      288.3965

תחום זיקנה –  היבטים פסיכוסוציאליים בזיקנה ובריאות                     288.3967 

תחום קהילה – סוגיות נבחרות בעבודה קהילתית                                 288.3452

תחום אלימות במשפחה – היבטים בהתערבות עם עוברי חוק               288.3949

תחום התמכרויות עבריינות – היבטים בהתערבות עם עוברי חוק         288.3949

תחום לד ונוער – עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער                               288.3964

קורסי בחירה (כולל קורסי דרך הרוח סה"כ 8 נ"ז) :  

על כל תלמידי התואר הראשון (במסלול דו-חוגי- אשר חוגם השני אינו ממדעי הרוח, ובמסלול חד חוגי) שהתחילו לימודיהם בתשע"ד ותשע"ה  עליהם ללמוד לפחות 6 נ"ז במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. תלמידי תואר ראשון  שהתחילו לימודיהם בתשע"ו עליהם ללמוד לפחות קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד, במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. את לימודי דרך הרוח ניתן יהיה ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר. סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר. רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח -  "דרך הרוח" שכתובתו http://hcc.haifa.ac.il/index-derech-haruch.htm

במסגרת שיעורי הבחירה, ניתן ללמוד את יתרת נ"ז קורסי הבחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה המוצעים לתלמידי שנה ג' בביה"ס לעבודה סוציאלית. 
סה"כ בשלושת השנים: 120 נ"ז.
 ** התוכנית עדיין כפופה לשינויים

תוכנית בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאלית.

מבנה התוכנית המשולבת
היקף הלימודים הנדרש לתואר המשותף יהיה לפחות 213 נ"ז, מהם לפחות 112 נ"ז במשפטים ולפחות 101  נ"ז עבודה סוציאלית (מתוכן לפחות 20 נ"ז של הכשרה מעשית ).
תנאי קבלה לתכנית
יתקבלו לתכנית זו על פי נתוני הקבלה של שני החוגים ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר במשפטים או תואר בעבודה סוציאלית. לתוכנית יתקבלו מספר מועט של סטודנטים. הקבלה לתוכנית תתבסס גם על ראיונות עם המועמדים.
תעודת בוגר בתכנית המשולבת
בוגרי התכנית יקבלו שתי תעודות נפרדות, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.
תקופת הלימודים
תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיתקבלו לתכנית המשותפת כבר בשנה א', לימודיהם יימשכו לפחות ארבע שנים.
באשר לשעורים במשפטים, התלמיד ילמד את השעורים שנועדו לתלמידים בתכניות המשולבות, בהתאם להוראות המפורטות בשנתון הפקולטה למשפטים.
למערך השיעורים בתוכנית המשותפת עם משפטים לחץ כאן  , הקורסים עשויים להשתנות בהתאם לשינויים ועדכונים בתוכנית הלימוד.
* סטודנט בתוכנית המשותפת חייבים בקורסי דרך הרוח.

יועץ לענייני סטודנטים

מלגות לסטודנטים 

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן