בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

יו"ר הוועדה לתואר ראשון: ד"ר אלכס אלטשולר 

חוברת ההנחיות להקלדת מערכת שעות לתשפ"ד -לחץ כאן 

מטרת התוכנית

להכשיר אנשי מקצוע אשר יפעלו בחברה הישראלית לשינוי ולקידום חברתי ולשיפור רווחתם של פרטים ומשפחות.
התוכנית מעניקה ידע בתחומים רחבים של התפתחות פסיכוסוציאלית, תהליכים חברתיים ותרבותיים בחברה הישראלית.
התוכנית מכשירה עובדים סוציאליים להתערבות מקצועית עם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות תוך הבנת הצרכים הייחודיים ודרכי התערבות תואמות ויעילות.
במהלך לימודיו הסטודנט  מקבל הכשרה בעבודה במסגרות רווחה מגוונות. בנוסף לעבודה עם פרטים ומשפחות במצבי מצוקה חולי וטראומה.
הידע הנלמד מבוסס על מחקרים ותאוריות מדעיות מחקריות עדכניות. בנוסף הסטודנט מתנסה במחקר.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים משלבת קורסים עיוניים ומעשיים. 
  
בשנה א' נלמדים יסודות מקצוע העבודה הסוציאלית וקורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות. בנוסף לכך, הסטודנטים משולבים בסוכנויות ( 5 ש' שבועיות)
            תוך צפייה בבעיות חברתיות  והטיפול בהן (לימודי שדה שנה א ). סך נקודות הזכות בשנה א' - 40 נקודות זכות. 
 
בשנה ב' מוקנה הידע הבסיסי, התיאורטי והמעשי הנחוץ להתערבות בתחום העבודה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית, קורסי מחקר ומבוא לסוציולוגיה. סך נקודות הזכות בשנה ב' - 40 נקודות זכות. 
 
בשנה ג' מתמקדים התלמידים בלימודיהם התיאורטיים והמעשיים באחת, או בשילוב שייקבע על-ידי ביה"ס, ממערכות השירותים החברתיים. סך נקודות הזכות בשנה ג' - 40 נקודות זכות.  
ההתנסות המקצועית של הסטודנטית מתפרשת על פני שלוש שנות לימוד.
 
לימודי שדה בשנה א' (מעורבות חברתית), מאפשרים  לסטודנטים התנסות ותובנה בקשר עם אנשים במצוקה ומפתחים מיומנויות מקצועיות כדי לייצר תהליך הדרגתי של מפגש עם המקצוע. 
כל זאת, תוך פתוח הבנה  בקורתית כלפי ההקשר הרחב של בעיות  חברתיות ברמת המאקרו ומאפייני הקשר ברמת המיקרו.
הסטודנט מקבל ליווי מהעובד הסוציאלי, הדרכה בקבוצה וסיורים לימודיים להעשרה. הלמידה מורכבת מהדגשים קוגניטיביים העוסקים בתרגומו של הידע תיאורטי בטיפול בקורסים עיוניים באקדמיה.
 
לימודי שדה בשנה ב', מתקיימים במחלקות  לשרותים חברתיים. בשנה זו יש העמקה של ההיכרות עם בעיות חברתיות ועם ההבנה כי הפונה הוא חלק ממערכת משפחתית וקהילתית,
והוא גם חלק מריבוי מערכות השתייכות פורמאליות ובלתי פורמאליות המשפיעות עליו ומושפעות ממנו. הסטודנטים מתנסים בטיפול ישיר ובמשימה קהילתית בהתאם לצורכי הסוכנות.
בנוסף לכך, הם מעורבים בישיבות צוות.
 
לימודי שדה שנה ג', מתקיימים בסוכנויות המספקות שירותים לאוכלוסיות מצוקה ספציפיות, ב‑ 10 תחומים: ילד, נוער, זקנה, שיקום, תקון, התמכרויות, בריאות כללית, בריאות נפש, אלימות במשפחה וקהילה.
הסטודנטים מתנסים בשתיים מתוך שלוש המתודות: פרטנית, קבוצתית וקהילתית. הסטודנטים בשנה זו מטפלים בטיפול ישיר בכשמונה ( 8) פונים, משימה קהילתית או הפעלת קבוצה.
לאורך כל השנים, מקבלים  הסטודנטים  הדרכה  פרטנית והדרכה קבוצתית.
בשנים ב' וג' מאורגנים  לימודי השדה במרכזי לימוד, המהווים מבנים מקשרים בין אקדמיה לשדה,  בראשם עומד מרכז מרכז- לימוד. תפקידו לתאם ,לקשר וליצור שילוב בין הנלמד באקדמיה ולבין הנלמד בשדה.
במסגרת מרכזי הלימוד נערכים סיורים לימודיים המאפשרים העשרה בחיבור בין התאוריה לפרקטיקה והכרות מעמיקה עם העשייה המקצועית בתחום הנושא.  
כמו כן נערכים ימי עיון לסטודנטים בכל שנות הלימוד בנושאים כגון: זכיות חברתיות, ילדים בסיכון ועוד. 
כל תלמידי התואר הראשון נדרשים ללמוד קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד, במסגרת אשכולות העשרה. הרישום יתבצע תחת תוכנית הלימודים של התלמיד/ה והציון ישוקלל בציון הסופי. את לימודי אשכול דרך הרוח/אשכול חדשנות ויזמות ניתן יהיה ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר. סיום לימודי האשכולות בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר. ניתן לשלב בין האשכולות אבל לא לחרוג מהמכסה הנדרשת. למידע נוסף לחץ כאן 
סך הכל נקודות זכות בשלושת השנים: 120 נ"ז.

לימודי שדה

החזון של היחידה ללימודי שדה להכשיר בוגר בעבודה סוציאלית בעל ערכים ידע ומיומנויות העולים בקנה מידה אחד עם הערכים והמטרות של מקצוע העבודה סוציאלית.
המטרה המרכזית היא שהסטודנט ילמד ליישם את התיאוריה, על-פי ערך השוויון, הצדק החברתי והפלורליזם. בנוסף לכך, שיתנסה כמגן ומקדם זכויות אדם, שיפתח אחריות חברתית אזרחית כמשפיע,
מעצים ופועל למימוש צרכים של קבוצות שונות באוכלוסייה. זאת באמצעות, התנסות חוויתית על-פי הגישה האקולוגית הרב מתודית בהתערבות עם יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות
בסוכנויות המספקות שירותי עבודה סוציאלית. בתהליך ההכשרה הסטודנט מטפל בפונים המייצגים את מגוון האוכלוסיות המוחלשות.
עבודת הסטודנט מלווה הדרכה רצופה של מדריך שקיבל הסמכה באוניברסיטה על-ידי  מדריכי היחידה ללימודי שדה.
מטרות ההדרכה הספציפיות הן: ללמד את הסטודנט מיומנויות מקצועיות, לעזור לו לפתח מודעות לעצמו ולאחרים ולפקח על איכות עבודתו. 

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט 2019

א. באופן כללי, ובשל הרגישות הכרוכה בעבודה במקצועות הבריאות והרווחה, מקומות הכשרה רבים דורשים דרישות מקדמיות נוספות מעבר לדרישת הקבלה לאוניברסיטה (כגון ביצוע בדיקות רפואיות, ביצוע חיסונים, הגשת אישור על העדר עבר פלילי, ועוד). בנסיבות אלה, האוניברסיטה איננה יכולה להתחייב מראש שהסטודנט/ית יעמוד בתנאי הקבלה להכשרה המעשית, זאת עקב אי-עמידה בתנאי המוסד בו מתקיימת ההכשרה (כגון, העדר עבר פלילי, דרישת ביצוע חיסונים, ועוד).

ב. במקרה בו מוסד הכשרה מעשית לא יקבל להכשרה סטודנט/ית בעקבות אי עמידתם בתנאי המוסד, יהיה רשאי בית הספר לקבל החלטה לגבי המשך לימודיו של הסטודנט (לרבות הפסקת הלימודים בשל אי העמידה בדרישת ביצוע ההכשרה המעשית).

מיומנויות בין-אישיות וחברתיות של הסטודנטים כחלק מהערכת הישגיהם ויכולותיהם של הסטודנטים בהכשרה המעשית:

בסיום כל תקופת התנסות יעריך בית הספר את ההישגים והיכולות של הסטודנט/ית בנוכחות ובשיתוף הסטודנט/ית. ציון המעבר בהתנסות/ הכשקה מעשית מותנה בהערכת מדריך, בהשתתפות בסימולציות או ימי למידה נוספים ובאישור סופי של היחידה להכשרה מעשית. הערכת המדריכים תתייחס, בין היתר, גם לאופן תפקודו של הסטודנט לאורך תקופת ההתנסות/ ההכשרה המעשית ולמיומנויות הבין-אישיות והחברתיות שהפגין במסגרת ההתנסות.

שמירה על הוראות החוק וכללי האתיקה המקצועית:

סטודנט/ית אשר ידווח לגביהם כי הפרו את דרישות ההכשרה המעשית, ו/או פעלו בניגוד להנחיות מקום ההכשרה (לרבות כלפי מטופלים או אנשי צוות) ו/או הפרו את הוראות הדין או כללי האתיקה המקצועית בכל דרך אחרת שהיא (לרבות הפרת חובת הסודיות הרפואית או פגיעה בפרטיות)  תישקל הפסקת הכשרתם המקצועית לאלתר והגשת תלונה לוועדת המשמעת באוניברסיטה.

תקנון הלימודים בבית-הספר

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנתון האוניברסיטה בשנה בה החל את לימודיו בבית-הספר וכן בהודעות ובחוזרים המתפרסמים במהלך שנות לימודיו.
מידע על תקנות הלימודים בבית הספר, תנאי המעבר ותוכנית הלימודים – יש לקרוא בשנתון האוניברסיטה. בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה במסגרת הקורס עד קבלת ציון סופי באותו קורס.
תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון מחייב את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית. 

אנגלית שפה זרה 

תלמיד שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית חייב ללמוד אנגלית שפה זרה. 

מי שלא השלים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ב' אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה ג' ולא יוכל להקליד מערכת לשנה ג'.

רישום לאנגלית

הרישום לקורסים אלה הוא בהתאם לרמה הנדרשת ממך באנגלית ולפי בחירת הסטודנט.ית. חובה על כל סטודנט.ית  להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3 (שנה ג').
על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב.ת הסטודנט.ית בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
מי שהחל.ה לימודים  בתשפ"ב, ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:
סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.
סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

נוכחות בקורסי פרקטיקה ולימודי שדה:

בכל קורסי הפרקטיקה ובכל מפגשי ההכשרה המעשית, בשנים השונות, קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים, כולל זימונים מיוחדים על ידי בית הספר, מקום ההכשרה, ו/או מדריכ/ת ההכשרה.
חובת הנוכחות משמעה נוכחות פיסית בשיעורים, השתתפות פעילה ומעורבות בשיעור כמו גם הגעה ללמידה. איחור לשיעור יחשב להיעדרות.
היעדרות משיעור או מחלק משיעור (או מיום הכשרה מעשית או מפגש במקום ההכשרה המעשית), מחייבת הודעה מראש והסבר למרצה (או למדריך/ה).
אי תיאום מראש והסבר מתאים עלול להביא להפסקת לימודים לאלתר של הסטודנט/ית בקורס.
גם אם יוחלט לאפשר לסטודנט/ית להמשיך בלימודיה/ו במקרה של היעדרות לא מאושרת, ניתן להעניש בהורדה של עד 10 נקודות בציון הסמסטר של אותו קורס. 
היעדרויות יאושרו  במקרי מחלה (עם אישור רפואי תואם), שמחות או להבדיל אירועים טראגיים במשפחה וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה.  
ניתן להעדר עד שני שיעורים בסמסטר. במקרים חריגים ביותר (במצבי חולי; מילואים או להבדיל, אירועים טראגיים) יאושרו היעדרויות של עד שלושה שיעורים.
העדרויות כאלו יהיו חייבות באישור ראש התוכנית, או ממונה מטעמו, להמשך השתתפות בקורס.
היעדרות של משלושה ומעלה שיעורים תביא להפסקת הלימודים בקורס ובתהליך ההכשרה המעשית בשנה זו.
שיקול ראש התכנית יקח בחשבון את הצדקת המקרה וההיתכנות של השלמת תכני הלימוד ותהליכי הלמידה מבחינת הסטודנט.
המשך השתתפות בקורס יהיה כפוף להשלמת השעות החסרות וחומרי הקורס, ו/או ההכשרה המעשית בתקופת חופשה.
במקרים מיוחדים ביותר, ניתן יהיה להמיר השלמת שעות בביצוע פרויקט לימודי/התערבותי המשלים את תהליך הלמידה שנפגע, בכפוף לשיקול דעת ראש התוכנית, או ממונה מטעמו. 

סטודנטים עם לימודים קודמים

למתקבלים עם לימודים קודמים ישלח אישור בכתב המאפשר פטור מקורס/ים אשר יוכרו לו. רק אישור למתקבלים החתום על ידי ראש תכנית ב"א מחייב את בית-הספר. 
סטודנטים.ות המבקשים.ות פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, מתבקשים.ות לפעול לפי ההנחיות הבאות :
יש  למלא את  טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים הנמצא באתר בית הספר, בצרוף המסמכים המעידים על הלימודים הקודמים  (גיליון ציונים רשמי, סילבוס ורשימה ביבליוגרפית) כפי שנדרש בטופס. יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים סרוקים כקובץ אחד (בסריקה - דף טופס הבקשה  ראשון לאחריו גיליון הציונים והסילבוסים לפי המספר הסידורי של הבקשה)  ולהעביר זאת  בדוא"ל אל :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  המועד אחרון להגשת בקשות הינו 20.10.2024. שבוע לפני פתיחת הלימודים ולא יאוחר מכך.
תשובה תינתן בכתב בדואר אלקטרוני.  
סטודנט.ית רשאי.ת להגיש קורסים להכרות רק בשנה הראשונה ללימודים ועד ליום פתיחת שנת הלימודים  של השנה הראשונה בלבד!
סטודנט.ית שבנה/תה מערכת ולאחר מכן הגיש.ה בקשה, ובקשתו.ה אושרה, יבטל/תבטל את הקורסים אליהם נרשם.ה ובגינם גם קיבל.ה הכרה.
 סטודנטים.וית הפונים בבקשה להכרה בלימודים קודמים לאחר תואר ראשון, יוכרו להם.ן לא יותר מ- 12 נקודות זכות.
 קורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי של התואר.
בסמכות וועדת הקבלה החוגית להעניק פטור מקורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובלבד שתאריך סיום הקורס הנלמד הוא עד 7 שנים מיום תחילת הלימודים.
בסמכות בית הספר לא להכיר בלימודים קודמים.

יועץ לענייני סטודנטים

מלגות לסטודנטים

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן 

חוברות הנחייה להקלדת מערכת לימודים משנים קודמות

חוברת הנחייה לשנה"ל תש"פ

חוברת הנחייה לשנה"ל תשפ"א

חוברת הנחייה לשנה"ל תשפ"ב

הנחיות לרשימת מקורות ואזכור פריטים ביבליוגרפים בגוף הטקסט: APA7 - לחץ כאן