ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תחל בתאריך 29.01.2023 ותסתיים ב- 15.05.2023

ראש התכנית: פרופ' השאם אבו ריא
מרכזת התכנית: גב' שירן כהן

אודות תכנית ההשלמות לתואר שני

מהי תכנית ההשלמות?

אודות תכנית ההשלמות לתואר שני

תכנית ההשלמות לתואר שני הינה התכנית הוותיקה ביותר בישראל המאפשרת לבעלי תואר אקדמי מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית, להשלים בפרק זמן של שלוש שנים תואר שני בעבודה סוציאלית.

התכנית מעניקה בסיס ידע תיאורטי ומחקרי בתחומי העבודה הסוציאלית. במסגרת הלימודים רוכשים הסטודנטים מיומנויות וכלים הנדרשים לעיסוק בתחום העבודה הסוציאלית ברמות התערבויות שונות הכוללות היבטים טיפוליים, חברתיים וקהילתיים. 

התכנית מציעה מגוון של מקומות הכשרה הפרוסים ברחבי הארץ. אין תשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד עבור הדרכה והכשרה מעשית. 
במסגרת התוכנית מתקיימים ימי עיון, העשרה וימי סיור בארגונים ייחודיים בשדה החברתי.

הסטודנטים בתכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כוללניים בעבודה סוציאלית וכן בוחרים אחד משישה תחומי לימוד ייחודיים
קליני, טיפול זוגי ומשפחתי, מנהיגות ושינוי חברתי, שיקום ובריאות-קליני, ילד ונוער-קליני, טראומה-קליני.

* תחומי ההתמחות הקליניים אינם מהווים הכרה בתחום התמחות זה על פי הקריטריונים של איגוד העו"סים. תת ההתמחות של איגוד העו"סים דורשת שנות ניסיון ודרישות נוספות הקשורות בעבודת השדה.

 • תכנית ההשלמות אינה מקנה תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • התכנית הינה מובנית ואינה ניתנת לפיצול.
 • מלבד קורסי הקדם הנדרשים, אין פטורים מהקורסים הנלמדים בתכנית ההשלמות.
 • על המועמדים לקחת בחשבון כי לימודי עבודה סוציאלית יכולים להיות מורכבים רגשית ועשויים להחמיר מצבים קיימים או לעורר אחרים.

הרשמה והגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ד

תנאי קבלה

תנאי הקבלה

 • בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בממוצע של 88 לפחות ו/או בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון ממוצע של 85 לפחות.
 • ציון פסיכומטרי 680 לפחות כחלופה לממוצע ציונים בתואר ראשון (ציון הפסיכומטרי תקף ל-10 שנים).
 • שנתיים ניסיון לאחר התואר בעבודה או בעשייה חברתית/פעילות התנדבותית בתחומי הרווחה והסיוע הנפשי.
 • מעבר בחינת כניסה באנגלית - הקבלה מותנית במעבר הבחינה בציון "עובר" (75).
  פטורים מהבחינה בעלי אישור זכאות לתואר שני, או מועמדים שקיבלו ציון עובר בבחינה ב- 5 שנים האחרונות. 

  מועדי הבחינה: ניתן לגשת לשני מועדים בלבד (מומלץ לגשת לשני התאריכים הראשונים) -
  יום ו'  10.03.2023 בשעה 09:00
  יום ו'  21.04.2023 בשעה 09:00
  יום ו'  12.05.2023 בשעה 09:00
  יום ו' 02.06.2023 בשעה 09:00 - חדרי הבחינה יפורסמו כ- 3 ימים לפני המועד. 

  פירוט נוסף תחת "רישום והנחיות לבחינת כניסה באנגלית".
 • מועמדים העומדים בתנאי הקבלה והגישו את כל המסמכים הנדרשים, ייבחנו על ידי ועדת קבלה בית-ספרית. 
 • במידה והמועמדים יימצאו מתאימים לתוכנית ההשלמות, תיבחן התאמתם לאחד משישה תחומי ההתמחות הקיימים בתואר השני, על פי העדפות המועמד ובהתאם לשיקולי בית הספר.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לזמן את המועמדים שימצאו מתאימים לראיון קבוצתי או אישי.
 • מספר המקומות בכל תחום התמחות מוגבל ולכן בית הספר אינו מתחייב לקבל את הסטודנט לתחומים אותם ביקש.
 • עמידה בתנאי הקבלה אינה מבטיחה קבלה לתכנית.
 • נימוקי הוועדה אינם מתפרסמים.
 • עם קבלת הודעת קבלה לתכנית ולהתמחות לא ניתן לעשות שינוי בהתמחות אליה שובץ הסטודנט.
 • מקרים חריגים של אי עמידה בממוצע הנדרש לקבלה ייבחנו פרטנית על ידי צוות התוכנית, לאחר הגשת מועמדות. 

דרישה בקורסי קדם

תוכנית ההשלמות מחייבת לימוד של שני קורסי קדם:
מבוא לפסיכולוגיה (4 נ"ז)
מבוא לסוציולוגיה (2 נ"ז)
במידה והקורסים נלמדו בעבר - יש להגיש בקשה לפטור לאחר הודעת קבלה רשמית לתוכנית, בצירוף גיליון ציונים רשמי וסילבוס תואם, לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. תשובות תתקבלנה בכתב עם העתק לתיק האישי בחודש ספטמבר.
במידה והקורסים לא נלמדו - אנו מאפשרים להשלימם דרך בית הספר לעבודה סוציאלית במהלך שנת ההשלמות הראשונה, ולהציג גיליון ציונים לא יאוחר מה- 31.8.2024.  
  -  עמידה בדרישות הקדם היא באחריות התלמיד/ה (הדרישות מפורטות גם בשנתון).
  -  סטודנט שלא ישלים קורסים אלה עד לתאריך הנקוב, לא יוכל להמשיך לימודיו לשנת ההשלמות השנייה.   
 -
  מלבד קורסי הקדם הנדרשים, אין פטורים מהקורסים הנלמדים בתוכנית ההשלמות. 


לאחר הקבלה הרשמית ללימודים, יתקיים יום אוריינטציה לתכנית, במהלכו יפגשו המתקבלים את סגל התכנית והסגל המנהלי. כמו גם יזומנו הסטודנטים למפגשים אישיים לתיאום מקום ההכשרה עם מתאמת לימודי שדה. איננו מתחייבים כי מקום ההכשרה יהיה באזור מגוריו של הסטודנט.

בואו לשמוע מהמרצים, הסטודנטים והבוגרים של תוכנית ההשלמות: