בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תחל ב- 11/02/2024 ותסתיים ב- 31/05/2024

ראש התוכנית: ד"ר אלכס אלטשולר 
מרכזת התוכנית: גב' שחר סמבורסקי

תנאי קבלה לתואר ראשון

 פירוט תנאי הקבלה השונים לבית הספר לעבודה סוציאלית לשנת הלימודים תשפ"ה:

יתקבלו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה.

 1. ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות (יחס 1:3) 615.
 2. רמת אנגלית בסיסי ומעלה.
 3. רמת ידע בעברית  (ציון יע"ל 120 ומעלה למי שעברית אינה שפת אמו/ה)
    * מועמדים לבית הספר לעבודה סוציאלית שחתך הקבלה שלהם הוא בין 580-614 יוזמנו לראיון קבלה לפי דרישה.
  קבלתם מותנית בעמידה בשאר תנאי הקבלה הנדרשים על ידי בית הספר והאוניברסיטה ועל בסיס מקום פנוי.
  לקבלת מחשבון סיכויי קבלה אוניברסיטת חיפה - לחץ כאן 
 • אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה (או"פ): מועמדים אשר ילמדו דרך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה,  צריכים לקבל ממוצע ציונים 90 (לפחות)  בארבעת הקורסים : סטטיסטיקה א', סטטיסטיקה ב', חשיבה חברתית ומבוא לפסיכולוגיה. מועד אחרון להצגת מסמכי ציון מהאוניברסיטה הפתוחה : 31.08.2024. יש לעמוד גם בדרישות הכניסה של רמת אנגלית בסיסי, רמת יע"ל נדרשת (ציון 120 ומעלה) למי שעברית אינה שפת אימו/ה, וכן ראיון קבלה לפי דרישה (הראיון תקף למועמדים אשר יחלו את לימודי אפיק המעבר מסמסטר ב' בתשפ"ד ואילך).

  המתקבלים באפיק מעבר זה, מתקבלים לשנה א. יש לעקוב אחר הדרישות המפורסמות  באתר האוניברסיטה הפתוחה ובהתאם להחלטת המל"ג.

 • מועמדים בעלי תואר ב"א מתחום דעת אחריתקבלו בתנאי שממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה ויעברו ראיון קבלה לפי דרישה.
 • מועמדים בעלי שנה אקדמית בודדת מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר: בהיקף של לפחות 20 נקודות זכות וממוצע של 90 ומעלה. יש לעמוד גם בדרישות הכניסה של ראיון קבלה, רמת אנגלית בסיסי ורמת יע"ל נדרשת למי שעברית אינה שפת אימו/ה (ציון 120 ומעלה).
  המתקבלים על סמך קריטריון זה מתקבלים לשנה א.
 • מועמד שהחל לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטה אחרת: חייב לעמוד בתנאי הקבלה ובראיון קבלה.  קבלתו מותנית במציאת מקום הכשרה בלימודי שדה. 
  מועמד לשנה ב' חייב להיות ברמת אנגלית מתקדמים 2 ו/או פטור. מועמד לשנה ג, חייב ברמת אנגלית פטור/השלים.

  עם ביצוע ההרשמה בפורטל האוניברסיטה, יש למלא אחר נוהל מעבר ממוסד אקדמי.
  נוהל מעבר ממוסד אקדמי מצוי במזכירות תלמידים בית הספר לעבודה סוציאלית. על פי תוכנית הלימודים של אוניברסיטת חיפה, יכול להיות כי יהיה על המועמד/ת להשלים שעות של קורסים או הכשרה.
 • מועמדים מעל גיל 42: פטורים מן הבחינה הפסיכומטרית, ונדרשים לעמוד בשאר תנאי הקבלה: בגרות מלאה, עמידה בראיון קבלה, אנגלית רמת בסיסי ומעלה ורמת יע"ל נדרשת ( ציון 120 ומעלה) למי שעברית אינה שפת אימו/ה.
 • מסלול קבלה מיוחד ללא פסיכומטרי- למשרתי מילואים, חיילים, אנשי זרועות הביטחון ומפוניםממוצע בגרויות 102 ומעלה, בגרות באנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד. בכפוף לעמידה בשאר תנאי הקבלה: אנגלית רמת בסיסי, יע"ל בציון 120 ומעלה וראיון קבלה. בכפוף להצגת אישור מילואים. לפרטים נוספים על המסלול, יש לפנות למזכירות תלמידים לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 • תשובות קבלה/ דחייה לגבי ראיונות הקבלה יינתנו בסמוך ככל האפשר למועד הריאיון על ידי מחלקת הרשמה ועל בסיס מקום פנוי.
 • אי הגעה לראיון הקבלה ללא הודעה וללא סיבה מוצדקת לא תאפשר הזדמנות לראיון נוסף.
 • מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד אפריל 2024.
 • בית הספר שומר מקום למתקבלים עד ה- 15.7.2024. מועמד/ת שלא ישלם/תשלם את המקדמה עד ולא יאוחר  מתאריך זה, לא יישמר עבורו/ה מקום. במקרים חריגים – יש לפנות למזכירות החוג בצורה מסודרת במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • במקרה של דחייה בראיון קבלה על ידי הועדה הבית ספרית, לא תתקבל/יתקבל הסטודנט/ית גם אם שיפר/ה ועומד/ת בתנאי הקבלה של בית הספר.
 • המועד האחרון להרשמה – 31.5.2024  
 • מועד אחרון להגשת תעודות וציונים -  2.6.2024, למעט:
  תלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם המועד האחרון הוא 31.8.2024 (תלמידים המבקשים לעשות השלמות בגרות במקצועות בודדים במסגרת המכינה האוניברסיטאית, אינם מוגדרים כתלמידי מכינה, ולגביהם תקף מועד אחרון להגשת תעודות וציונים 2.6.2024);
  מועמדים מאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה - מועד אחרון למסירת ציונים 31.8.2024; מועמדים לאחר שנה אקדמית בודדת מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית מועד אחרון למסירת ציונים 31.8.2024.
 • מועמדים לקבלה מיוחדת ו/או כאלה שלמדו עבודה סוציאלית בבתי ספר בארץ או בחו"ל חייבים לבוא להתייעצות עם יו"ר ועדת הקבלה של בית הספר טרם הרשמתם לאוניברסיטה. פגישה עם יו"ר ועדת הקבלה ניתן לתאם מול מרכזת התואר הראשון.
  המועד האחרון לפנייה לקבלה מיוחדת הוא 10.5.2024.
 • ועדת הקבלה של בית הספר, רשאית לדרוש ממועמדים לקבלה מיוחדת נתונים נוספים.
  גם אם מועמד נמצא מתאים מבחינת ועדת הקבלה הבית ספרית, עליו לעמוד גם באישור ועדת קבלה אוניברסיטאית ועמידה בתנאי הקבלה שלה.

העדפה מתקנת
בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם.

הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך  ראיונות אישיים או קבוצתיים.  לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת, יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה  בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים  בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.

לגעת בע"ס - חוויות של סטודנטים ובוגרים

מדוע ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה?

 • התנסות מקצועית החל מהשנה הראשונה
 • יחס אישי ותומך
 • מעורבות בפרויקטים למען החברה
 • העשרה באמצעות סיורים מקצועיים
 • בוגרי בית הספר בתפקידי מפתח, בתחום המקצועי, בתפקידי ניהול ובאקדמיה
 • התנסות בקשרים בין לאומיים
 • שילוב ניו מדיה בעבודה סוציאלית

מרכזת תואר ראשון - גב' שחר סמבורסקי
פרטי התקשרות:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
04-8249543
חדר 619, קומה 6, בניין הפקולטה למדעי 
הרווחה והבריאות|