רשימת מנחים עם תחומי המחקר להנחיית עבודות דוקטורט (מעודכן תשפ"ג)

 הרשימה מתעדכנת מעת לעת 

שם המרצה

נושאים

כתובת דוא"ל

פרופ'  אבו ריא הישאם

מעברים בין תרבותיים/הגירה, זהות והסתגלות ; יחסים בין קבוצתיים על רקע רב תרבותיות ואסטרטגיות לשיפורן ; נישואים בין תרבותיים והשפעתם על זהותם והסתגלותם של הורים וילדיהם ; השפעות תרבותיות על התפתחות פסיכולוגית ובריאות הנפש ; דתיות, אישיות ובריאות הנפש ; תפקוד קוגנטיבי והתנהגותי בקרב ילדים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

פרופ' אנוש גיא

קונפליקט ואלימות בין אישיים : אגרסיה ואלימות כלפי נותני שירות/של נותני שירות, אלימות במקום העבודה , חיזור אלים, כפיה מינית בחיזור או זוגיות, קבלת החלטות של עו"סים בהקשרים רגשיים ורווי קונפליקט

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר אלטשולר אלכס* 

היערכות והתמודדות עם מצבי חירום - ברמת הפרט והמשפחה, הקהילה, הרמה המקומית, הלאומית, האזורית והגלובלית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר רועי אסטליין*

היבטים קליניים, נפשיים, רגשיים ובין-אישיים ביחסי משפחה; זוגיות, הורות ויחסי הגומלין ביניהן; השלכות של יחסים זוגיים ומאפייני הורות על מאפיינים התפתחותיים של הילד; מעברים במעגל חיי המשפחה בכלל והמעבר להורות בפרט; פסיכותרפיה, טיפול ופיתוח תכניות התערבות קליניות ומשפחתיות.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' בהם אמנון  * (אמריטוס)

שינוי קהילתי, אקלים קהילתי, משבר וחוסן קהילתי, מנהיגות קהילתית, העצמה קהילתית, אחריות חברתית, קשרים עסקים-קהילה, אקדמיה וקהילה, שיווק חברתי ושיווק בשירותי אנוש

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' בוכבינדר אלי

נשים מוכות, גברים מכים, טיפול באלימות נגד נשים במשפחה, תפיסת לקוחות את התערבויות עובדים סוציאליים, הוצאה חוץ-ביתית של ילדים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' בן-ארי עדיטל
(אמריטוס)

שיטות מחקר איכותניות, העברת רגשות ולחצים בין זוגות, שונות רב-תרבותיות וקבוצות מיעוט, מגדר וחווית ייחודיות של נשים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר גבירץ-מידן עטרת*

היבטים שונים של תפקוד מיני, מיניות ותפקוד מיני בקרב אוכלוסיות שונות, תפקוד מיני לאחר טראומה, תפקוד מיני לאחר משברי אמון, צריכת פורנוגרפיה, חינוך מיני, מיניות וטכנולוגיה, התקשרות ויחסים זוגיים, אינטימיות זוכית ומינית, מיניות בגיל המבוגר, מיניות לאחר פגיעה מינית, טיפול מיני, התנהגויות מיניות מסוכנות, נרקסיזם מיני, נטיות מיניות.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר גיל שרון

פסיכותרפיה דינאמית, התאבדויות וניסיונות התאבדות, פוסט-טראומה, נטייה חד-מינית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' דובדבני אילנה (אמריטוס)

שיקום, נכויות התפתחותיות, קבוצות לעזרה עצמית וקבוצות תמיכה לאנשים עם נכויות ומשפחותיהם

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' הרשקוביץ אירית

(אמריטוס)

אלימות פיזית ומינית כלפי ילדים, זיכרונות של אירועי התעללות בקרב ילדים, דרכי ראיון ילדים, השפעה של עדות משפטית של ילדים על הסתכלותם הרגשית והחברתית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר וינברג מיכאל

דחק וטראומה- התמודדות עם מצבי דחק וטראומה. התייחסות לנפגע הישיר ולבני משפחתו.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' וינשטוק זאב

עימותים, הסלמה ותוקפנות בינאישית, אלימות משפחה, אלימות בקרב בני הנוער

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' כהן בן-ציון (אמריטוס)

התנהגות עבריינים וטיפול בעבריינים, תהליכי התמכרות וטיפול במתמכרים, גישת הכוחות בעבודה סוציאלית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' כהן מירי

לחץ ומערכת החיסון, התמודדות עם סרטן ועם מחלות כרוניות, טיפול קבוצתי , התעללות בקשישים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' לביא יואב (אמריטוס)

הערכת איכות הנישואין ותפקודי משפחה, התמודדות משפחות עם מצבי לחץ, העברת רגשות ולחצים בין בני משפחה, השפעה של מצבי לחץ על הנישואין, יחסי תמיכה בנישואין, תפקוד וטיפול מיני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' לזר אמנון (אמריטוס)

הדרכה בעבודה סוציאלית, נוער בסיכון גבוהה, התמכרויות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' לצר יעל

פסיכותרפיה, טיפול משפחתי וזוגי, הפרעות אכילה – היבטים משפחתיים, אפדמיולוגיים, קליניים, קבוצות בסיכון, שינה ואכילה, גיל התבגרות.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר חני נוימן

מעורבות עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית (פרקטיקת מדיניות).
יזמות וחדשנות חברתית בעבודה סוציאלית .
התערבויות מקצועיות עם קהילות מיעוט 
כשירות תרבותית בעבודה סוציאלית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר סופר מיכל

ייצוגים של מוגבלות ומחלות וסטיגמה נגד מוגבלות ומחלות (בתקשורת ההמונים ובזירות חברתיות אחרות).
סוגיות הקשורות למדיניות כלפי אנשים עם מוגבלות (בעיקר מדיניות התעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות, אל מיסוד ואנשים עם מוגבלות שכלית).

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' סטריאר רוני   (אמריטוס)

לימודי קהילה וארגון (macro practice)  גבריות ואבהות, עבודה סוציאלית נוגדת דיכוי, פרקטיקה של מדיניות, עוני והדרה חברתית (איכותני)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' עזאיזה פייסל
(אמריטוס)

תכנון משפחה, דפוסי משפחה, התבגרות וזקנה בחברה הערבית, ראיית עתיד ותפיסה עצמית בקרב מתבגרים, סמים בקרב בני נוער, בדיקת ממוגרפיה אצל נשים ערביות, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' פרוינד ענת

עבודה סוציאלית ארגונית, התנהגות ארגונית, שחיקה , תפיסת תפקיד שלעובדים סוציאליים, צוותים רב מקצועיים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר מיכל קורא  התפתחות של מדיניות סוציאלית (מגמות של מיסוד, המשכיות ושינוי), זיקות בין מדיניות חברתית ומדיניות כלכלית. באופן ספציפי יותר - מדיניות פנסיונית, שינויים במוסד לביטוח לאומי ובמדיניות המימון הסוציאלית, התפתחות של תכניות ביטחון סוציאלי לסוגיהן (ויסקונסין, הבטחת הכנסה, ביטוח סיעוד) ומדיניות דיור. יזמות חברתית בקהילות (בנק זמן, עסקים חברתיים, קואופרטיבים. מתודולוגיה - איכותני, היסטורי (עבודה עם מסמכי מדיניות, פרוטוקולים, דוחות, תכתובת בין משרדית... ונתוני גולמיים כגון נתוני הכנסות, תקציב, מיסוי ודמוגרפיה...)  

ד"ר קורן חיה

סוגיות בתחומים של משפחה בגיל המאוחר, הזדקנות וזיקנה (צעירה ומופלגת) במגוון תרבויות כולל זוגיות, נישואים, גירושים, אלמנות, יחסים בין דוריים במשפחה (יחסי הורים וילדים בוגרים, סבאות ונכדאות) , יחסי אחאים במחצית השנייה של החיים. אפליה וגילנות בגיל השלישי והרביעי בקהילה ובמוסדות. סוף החיים והמוות. שיטות מחקר איכותני עם התמחות ב : ניתוח דיאדי; ניתוח משפחות רב דוריות ומשולבות;  ניתוח יחידות שהן יותר מאחד.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' קורן-קריא נינה

יחסי הורים-ילדים, תקשורת סביב תכנים רגשיים בין הורים וילדיהם, תובנת הורים את עולמם הפנימי של ילדיהם, ילדים במסגרות חוץ ביתיות, יחסי ילד-מטפל/אומנת, מידת המחויבות הרגשית של הורים אומנים לילדים שבטיפולם – כמותני בלבד.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' רון פנינה

זקנה : בריאות נפש, טראומה, פסיכולוגיה חיובית.
caregivers : בני משפחה, אנשי מקצוע, מתנדבים, מהגרי עבודה , העברה בין דורית.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' רימרמן אריק (אמריטוס)

מדיניות חברתית כלפי אנשים עם מוגבלות בארץ ובעולם – ניתוח השוואתי, התמודדות פרט ומשפחה עם מחלות או נכות, תעסוקת נאשים עם נכויות פיזיות, קוגנטיביות ומנטליות, השתתפות אזרחית וחברתית של אנשים עם מוגבלויות.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' שמאי מיכל (אמריטוס)

פיתוח שיטות התערבות במשפחות במצוקה עמוקה, בלחץ ובאי-ודאות (טרור ומלחמה), הערכת התערבויות קליניות, מצבים פוליטיים ועבודה סוציאלית

michals@This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר שי שורר*

טראומה נפשית והשלכות ממושכות של חשיפה לטראומה, פסיכותרפיה וטיפול אינטגרטיבי, טיפול קבוצתי, שילוב טבע בטיפול, שכול ואבדן.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר תרשיש נועם *

מדיניות רווחה והתאמתה לצרכים של אוכלוסיות מודרות; מיצוי זכויות; חוויה סובייקטיבית של מדיניות; היבטים במדיניות כלפי פגיעות מיניות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

 

* הנחיה בשיתוף חבר סגל נוסף 

מטרת התוכנית
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני שהישגיהם מצביעים על מצוינות בתיאוריה, פרקטיקה ומחקר.
במהלך הלימודים הסטודנטים משתתפים בקורסים שמטרתם לפתח ידע וכישורים מתודולוגיים במחקר, בבניית תיאוריה, הכנה לשילוב באקדמיה  והכרות עם סוגיות במדיניות מטרות התכנית להכשיר ולהנחות סטודנטים בביצוע מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום העבודה הסוציאלית, כמו גם להכשיר סטודנטים לתפקידי מפתח במחקר ובאקדמיה ולהיות מובילים בתחומי הפרקטיקה והמדיניות בעבודה סוציאלית.

תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג

רשאי להגיש את מועמדותו כל בעל תואר "מוסמך" (מ"א) בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ, אשר השיג ציון ממוצע של 86 לפחות בלימודים לתואר השני וציון 86 לפחות בעבודת גמר מחקרית (תיזה). 

מועמדים בעלי תואר מוסמך במדעי הרווחה והבריאות, מדעי החברה ומשפטים, חינוך ומדעי הרוח, בעלי ממוצע של 86 לפחות בלימודים לתואר השני, ו-86 לפחות בעבודת גמר מחקרית (תיזה). מועמדים שהתואר השני שלהם אינו ממדעי הרווחה והבריאות, יהיה עליהם להציג עותק התזה לוועדת הדוקטורט לבחינה בעמידה בקריטריונים של מדעי הרווחה והבריאות.

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות מוכרות  בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי

ההרשמה  לשנת הלימודים  תשפ"ג 2023/2024  נפתחת בתאריך 29.01.2023 ומסתיימת בתאריך 01.7.2023.

הנחיות להגשת מועמדות

לאחר ביצוע הרישום לתוכנית בפורטל האוניברסיטה, יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים כמפורט למטה, לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (מלבד טופסי ההמלצה שהינם חשאיים ומועברים ישירות על ידי הממליצים בדוא"ל לבית הספר). נדרש להכין את כל המסמכים מראש בטרם שליחתם, יש לשלוח את כל המסמכים  במועד אחד בלבד. ניתן לעשות זאת החל מיום לאחר ביצוע הרישום בפורטל האוניברסיטה ולא יאוחר מתאריך 01.07.2023.

המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות:

  • שאלון אישי קישור לטופס שאלון
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית על פי הפורמט של בית הספר קישור לטופס קורות חיים
  • הצהרת כוונות מחקר המאושרת על ידי המנחה המיועד.
  • תקציר המחקר המבוקש בשפה האנגלית.
  • מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר טופס הסכמת הנחייה.
  • העתקי גיליונות ציונים ותעודות גמר ב"א, מ"א.
  • שני מכתבי המלצה של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת
    התאמתו למחקר (ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי וישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת דוא"ל  שעל  גבי הטופס) קישור לטופס ההמלצה .
  • המלצה ממנחה התזה ( ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי ותשלח ישירות על ידי הממליץ לכתובת דוא"ל שעל גבי הטופס) קישור לטופס ההמלצה.

* יש לשים לב,  מי שאינו בוגר / מוסמך אוניברסיטת חיפה,  צריך להעביר מסמכים מקוריים של תעודות התארים וגיליונות הציונים ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים.

קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות - לחץ כאן 

ועדת קבלה

ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט, תשקול ותחליט על קבלת/דחיית המועמדים לתכנית על-פי רמת הציונים בלימודי ה-מ"א - בעבודות, בתזה, ההמלצות, הצהרת הכוונות, ובגורמים נוספים, על-פי שיקול הוועדה.

מבנה הלימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר השלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א' – בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת, ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו (כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים). על התלמיד להגיש את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. על הצעת המחקר להיות מאושרת לא יאוחר מסוף שנת הלימודים השניה.

בסמוך לסיום שלב זה, ועדת הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית, בתיאום עם המנחה, יקבעו אם להקים לסטודנט ועדה מלווה. ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת המחקר ותיעזר גם בחוות-דעת קוראים חיצוניים. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים, תתבסס על חוות דעת אלו. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר לשלב מחקר ב'.

שלב מחקר ב' – שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמו-כן, הסטודנט ימשיך ללמוד קורסים בהתאם לצורך, בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים (14 שש"ס).

כל דוקטורנט/ית אשר מתחילים לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ד, חייב ליטול חלק במינימום שני מפגשים במסגרת תכנית ההכשרה של בי"ס בלום. מפגשים אלו יהוו תנאי מעבר לשנה ב' במסגרת התואר הנלמד.

תכנית הלימודים

פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים.
הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, ועדת הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.
כל סטודנט חייב בלימוד קורסים בהיקף של 14 שש"ס במהלך לימודי הדוקטורט. מומלץ כי לפחות מחצית לימודי הדוקטורט יסתיימו בשלב מחקר א'.
המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בשיעורים בהם נדרש התלמיד להשתתף.
תלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני שסיים את מלוא שעות הלימודים הנדרשות ומסירת עותק הסכם מנחה מונחה במזכירות התלמידים.
דרישות אקדמיות נוספות (כגון שפה זרה), תהיינה בהתאם לנושא העבודה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.


מסלול ישיר לדוקטורט  - לא זמין בשנה"ל תשפ"ד

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. מספר המקומות מוגבל. ההרשמה למסלול זה תתקיים פעם בשנה בלבד (במועד ההרשמה שלקראת פתיחת שנת לימודים עוקבת).

תנאי קבלה

ממוצע של 90 לפחות בלימודי ה-ב"א וממוצע של 90 לפחות בקורסי המחקר.

בחינת כניסה באנגלית *

*באם ימשך מצב הקורונה, יתכנו שינויים במתווה קיום הבחינה

מבנה הלימודים

לימודי ה-מ"א בהיקף של 32 שש"ס ולסיימם בממוצע של 90 לפחות. לימודים אלה ייערכו במסגרת אחד מתחומי ההתמחות של ה-מ"א. בנוסף לכך, יחויב הסטודנט בלימודי מחקר במסלול תזה, ולסיימם בממוצע של 90 לפחות. במסגרת הלימודים יש להגיש 2 עבודות סמינריוניות, ולקבל בכל אחת מהן ציון 90 לפחות. יש להגיש את הצעת המחקר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים ואישורה לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודים. עם השלמת חובות אלו , התלמיד יעבור לתלמיד מחקר שלב ב' ויקבל תעודת מוסמך במסגרת מסלול ישיר דוקטורט.

תכנית מחקר מקדים (השלמת תיזה) 

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים שהינם בעלי תואר מ"א בעבודה סוציאלית (במסלול ללא תיזה), או לבעלי תואר שני מצטיינים מתחומי דעת אחרים.
משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד.
במהלך לימודיו במסלול זה יידרש התלמיד להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) ובמידת הצורך לעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית.

מועדי הרשמה למחקר מקדים

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024 נפתחת בתאריך 29.01.2023 ומסתיימת בתאריך 01.07.2023.
ההרשמה היא לסמסטר א' בלבד.

תנאי קבלה

ממוצע של 86 לפחות בלימודי ה-מ"א, ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי המחקר וציון של 90 לפחות בעבודה/בחינה המסכמת.

בעלי תואר שני מתחומי דעת אחרים, צריכים ממוצע של 88 ומעלה בלימודי התואר השני, ציון ממוצע של 85 בקורסי המחקר (מי שלא למד קורסי מחקר יצטרך ללמוד זאת בשנה הראשונה לקבלתו למחקר מקדים) וציון 90 בעבודה או בחינה מסכמת.

לפני הדיון בוועדת הדוקטורט בתיק המועמדות, יתקיים מפגש על המועמד/ת , מנחה מיועד/ת  ונציג/ת ועדת דוקטורט.

מספר המקומות מוגבל.

לאחר ביצוע הרישום לתוכנית בפורטל האוניברסיטה, יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים כמפורט למטה, לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(מלבד טופסי ההמלצה שהינם חשאיים ומועברים ישירות על ידי הממליצים בדוא"ל לבית הספר). נדרש להכין את כל המסמכים מראש בטרם שליחתם, יש לשלוח את כל המסמכים  במועד אחד בלבד.
ניתן לעשות זאת החל מיום לאחר ביצוע הרישום בפורטל האוניברסיטה ולא יאוחר מתאריך 01.07.2023.

יש לשים לב,  מי שאינו בוגר / מוסמך אוניברסיטת חיפה,  צריך להעביר מסמכים מקוריים של תעודות התארים וגיליונות הציונים ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים.

המסמכים הנדרשים :

1.     שאלון אישי  (קישור לטופס שאלון  לחץ כאן)

2.     קורות חיים בעברית ובאנגלית על פי הפורמט של  בית הספר  (קישור לטופס לחץ כאן)

3.     הצעת מחקר המאושרת על ידי המנחה המיועד/ת.

4.     תקציר המחקר המבוקש בשפה האנגלית.

5.     מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר (לקישור לטופס לחץ כאן)

6.     העתקי גיליונות ציונים ותעודות גמר ב"א, מ"א.

7.     שני מכתבי המלצה של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת התאמתו למחקר (ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי וישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת דואל שעל גבי הטופס). קישור לטופס לחץ כאן

8.     הצהרת כוונות עתידית לדוקטורט.

 ועדת קבלה

ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט, תשקול ותחליט על קבלת/דחיית המועמדים לתכנית על-פי רמת הציונים בלימודי ה-מ"א, ההמלצות, הצעת המחקר, ובגורמים נוספים על-פי שיקול הוועדה.

סטודנט  שסיים  את לימודי המ.א. שלו לפני חמש ( 5) שנים והתקבל  למסלול לימודי מחקר מקדים,  יחויב בקורס סמינר הכנה לתזה איכותנית או כמותנית בהתאם למתודולוגיה הייעודית של המחקר והמלצת מנחה, כתנאי לקבלה לדוקטורט, בנוסף לעבודת מחקר מ.א.

סיום הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.
עם סיום הלימודים במסלול, רשאי המועמד להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי
.

הסבר כיצד לפנות לאתר/ לגייס מנחה לתיזה