בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

בעלי תפקידים

פרופ' ענת פרוינד 
בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 625

מייל :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ד"ר אלכס אלטשולר 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6 

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

פרופ' הישאם אבו ריא  

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות , קומה 6, חדר 634

טלפון :04-8280792

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

פרופ' מיכל סופר 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, 631

מייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ד"ר רות אלה ברקוביץ 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבראיות, קומה 5, חדר 517
טלפון : 04-8249569

מייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

פרופ'  עטרת גבירץ מידן 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 633

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.