בעלי תפקידים

פרופ' יעל לצר 
בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 625

טלפון : 

מייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר מיכל קורא  

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6 , חדר 606

טלפון -048249690

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ד"ר שרון גיל

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות , קומה 6, חדר 638

טלפון : 04-8288082

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

פרופ' זאב וינשטוק

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 628

טל: 04-8288645

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר חיה קורן

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבראיות, קומה 6, חדר 608
טל: 04-8280739

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר רועי אסטליין

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 607

טלפון: 04-8249234

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.