בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

 בביה"ס לעבודה סוציאלית מוענקים מידי שנה פרסי הצטיינות לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון, בתואר השני ובתואר השלישי.

מלגות ופרסים בלימודי תואר ראשון

למלגות "אהבת עולם" ו-"ג'ויס" - לחץ כאן 

למלגות השונות של דיקנאט הסטודנטים -  לחץ כאן

פרסים מהקרן ע"ש חסיה פולקס ז"ל
חסיה פולקס הייתה עובדת סוציאלית, מראשוני המתיישבים בקרית חיים המערבית. בנוסף לעבודתה בעיריית חיפה, הקדישה שעות ארוכות לעבודה התנדבותית עם קשישים בודדים. בצוואתה ביטאה חסיה את הערכים שהאירו את חייה והורישה לבית הספר לעבודה סוציאלית קרן שפירותיה יועדו לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, אשר ימשיכו את דרכה המקצועית. 
מידי שנה מוענקים כחמישה פרסי הצטיינות בלימודים ושני פרסי הצטיינות בלימודי שדה.

פרסים לזכרו של אברהם לנדאו ז"ל – תרומת המשפחה
מידי שנה מוענקים שני פרסים לסטודנטים בתואר הראשון, האחד לסטודנט שנה ב' והשני לסטודנט שנה ג', שתרמו תרומה משמעותית לקהילה הן בפרויקט קהילתי והן בעשייה לרווחת פונים פרטניים.

פרס מהקרן ע"ש צ'רלס ולין סימון
צ'רלס ולין סימון מקנדה תרמו בסוף שנת 2007 קרן צמיתה לביה"ס לעבודה סוציאלית. מפירות הקרן מוענק מידי שנה פרס עידוד לסטודנט מצטיין יוצא אתיופיה.  

מלגות ופרסים בלימודי תואר שני

קולות קוראים למלגות לתשפ"ד מטעם הות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב):
ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד. מועד ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה. המלגות מיועדות לסטודנטים חדשים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"דמועד אחרון להגשת מכלול הבקשות לקולות קוראים אלו - 15.8.2023 בשעה 12:00. לא תסתייענה הארכות. להלן המלגות:

למלגות "אהבת עולם" ו-"ג'ויס" - לחץ כאן 

למלגות הרשות ללימודים מתקדמים לחץ כאן

פרסים שונים לסטודנטים לתואר שני בביה"ס:

פרס מהקרן ע"ש מאירהוף
משפחת מאירהוף היא משפחת נדבנים מארה"ב התומכת במערכות חינוך בישראל. הקרן תרמה ביד רחבה לפיתוח תכנית הדוקטורט וכן לפיתוח מערכות המחשוב בביה"ס. כמו כן, פירות הקרן משמשים לפרס המוענק מידי שנה, לסטודנטים על הצטיינות בלימודים בתכנית המ"א בשנה הראשונה והשנייה.

פרס מהקרן ע"ש זוסמן
מרווין זוסמן היה פרופ' אמריטוס למדעי המשפחה באוניברסיטת דלוואר. הוא הקים קרן שמפירותיה מוענק מידי שנה פרס לעבודת תיזה מצטיינת שהוגשה באותה שנה.

פרס מהקרן ע"ש בטשא
עמנואל בטשא שימש במשך שנים רבות כמנהל המרכז הקהילתי היהודי במונטריאול קנדה. עבודה סוציאלית קהילתית - כמו מעורבות חברתית - הייתה בראש מעייניו. מר בטשא תרם כספים לפיתוח ענייני הקהילה ולימודים קהילתיים בביה"ס. מפירות הקרן מוענק מידי שנה פרס לעבודת גמר מצטיינת בתחום קהילתי או חברתי.

קרן המלגות של משפחת רוס ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית לסטודנטים
ג'וינט ישראל פועל לעידוד השתלבות בלימודים לתארים מתקדמים בעבודות הסיוע ובפרט בתחום העבודה הסוציאלית. במסגרת זו הוקמה קרן המלגות של משפחת רוס ללימודים מתקדמים. הקרן מעודדת צעירים מצטיינים המשתייכים לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, להמשיך בלימודים מתקדמים כצעד משמעותי לקידום תרומתם לחברה והשתלבותם המיטבית בעולם העבודה.

פרס מהקרן על שם ד"ר רחל כץ ז"ל
ד"ר רחל כץ הייתה חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית. ילידת הולנד, שימשה כראש וועדת המחקר במשך שנים. ד"ר כץ תרמה כסף לבית הספר ומפירות הקרן ניתנות מלגות לסטודנטים לתואר שני, על עבודות תיזה מצטיינות בנושאים חברתיים. 


מלגות ופרסים בלימודי תואר שלישי

פרס ע"ש פרופ' אורה גילבר ז"ל
פרס אורה גילבר נוסד בשנת 2013 ע"י בית הספר לעבודה סוציאלית ומשפחת גילבר לעידוד חוקרים צעירים ומצטיינים בתחומים בהם אורה חקרה. פרופ' אורה גילבר (2013-1946) הייתה מחלוצות המחקר הפסיכו-אונקולוגי בישראל, ועמדה בראש בית הספר לעבודה סוציאלית בשנים חשובות לעיצובו. 
במשך שלוש שנים הוענק הפרס לעבודות דוקטורט מצטיינות בתחום היבטים פסיכו-סוציאליים בשדה הבריאות, שנכתבו באוניברסיטאות בישראל. השנה הוענק הפרס לשתי הצעות מחקר לעבודת דוקטורט מצטיינות שנכתבו במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. 

השתתפות בית הספר בפרסום מאמר/ השתתפות בכנס בינלאומי/בתר-דוקטורט - לפרטים לחץ כאן 

קולות קוראים למלגות בתר דוקטורט לשנה"ל תשפ"ד- לחץ כאן