בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

 גב' לימור מדאר - ממונה על מזכירות תלמידים ותארים מתקדמים

טלפון: 04-8249775

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' שחר תירוש - מרכזת לימודי תואר ראשון

טלפון : 04-8249543

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' קייט דויטש - מזכירה בתוכניות לימודים מבח"ר 

טלפון: 04-8240804

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 גב' לילך אורון - מרכזת היחידה ללימודי שדה

טלפון: 04-8240805

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' שירן כהן - מזכירה בתוכנית השלמות לקראת תואר שני

טלפון: 04-8288023

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' סגל עדי  - מרכזת תוכניות לימודים ולימודי שדה מבח"ר

טלפון: 04-8240824

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' דליה אורון  - מנהלנית ביה"ס

טלפון: 04-8240800

דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' שגיא קרן - מרכזת לשכת ראש ביה"ס

טלפון : 04-8240368

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.