גב' גילינסקי תמר - עוזר מינהלי לראש החוג ומרכזת תואר ראשון ותוכנית הדוקטורט

טלפון: 04-8249543

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' דץ לילך - מרכזת לימודי תואר ראשון במכללת מבח"ר

טלפון: 04-8240804

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' חכים אורטלי - מרכזת  תואר שני

טלפון: 04-8249775

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' לילך אורון - מרכזת היחידה ללימודי שדה

טלפון: 04-8240805

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' שירן כהן - מזכירה בתוכנית השלמות לקראת תואר שני

טלפון: 04-8288023

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

גב' שוורצמן לילך - מזכירת לימודי תואר שני במכללת מבח"ר

טלפון: 04-8240824

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' מנספלד שושנה/ גב' דליה אורון  - מנהלנית ביה"ס

טלפון: 04-8240800

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' שגיא קרן - מרכזת לשכת ראש ביה"ס

טלפון : 04-8240368

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.