מטרות  התכנית ללימודי תואר שלישי

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני שהישגיהם מצביעים על מצוינות בתיאוריה, פרקטיקה ומחקר.

במהלך הלימודים הסטודנטים משתתפים בקורסים שמטרתם לפתח ידע וכישורים מתודולוגיים במחקר, בבניית תיאוריה, הכנה לשילוב באקדמיה  והכרות עם סוגיות במדיניות

מטרות התכנית להכשיר ולהנחות סטודנטים בביצוע מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום העבודה הסוציאלית, כמו גם להכשיר סטודנטים לתפקידי מפתח במחקר ובאקדמיה ולהיות מובילים בתחומי הפרקטיקה והמדיניות בעבודה סוציאלית

תנאי הקבלה

רשאי להגיש מועמדותו ללימודים לתואר דוקטור , כל בעל תואר מ״א או ב״א בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ אשר השיג ציון ממוצע לפחות 86 בלימודים לתואר שני וציון לפחות 90 בעבודת גמר מחקרית ( תיזה).

הרישום מתקיים לסמסטר א' בלבד, החל מחודש ינואר.

 לאחר הרישום באתר האוניברסיטה, יש להעביר בקשת קבלה לביה"ס עם הטפסים הנדרשים כפי שמופיע במידע למועמד. 

את רשימת המסמכים ניתן להוציא מאתר האינטרנט של ביה״ס לעבודה סוציאלית (מידע למועמדים – תואר שלישי) http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/phd-candidates-info  .
כחלק מתהליך הקבלה יידרש המועמד להגיש הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר; להכין הצהרת כוונות (נושא עבודת המחקר); להמציא 2 מכתבי המלצה (לא כולל  המנחה המיועד) של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולתו של המועמד. המלצה נוספת תהיה ממנחה התיזה בלימודי מ״א, ועוד.

מבנה הלימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א׳ ושלב מחקר ב׳

שלב מחקר א

בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו (כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים). לרשות התלמיד עומדת שנה אחת להגשת הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט.

שלב מחקר ב׳

שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמו כן, הסטודנט ימשיך ללמוד בהתאם לצורך, בקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע עבודת המחקר הוא שלוש שנים.

תוכנית הלימודים בבית ספר לעבודה סוציאלית מורכבת מ- 16 שש"ס חובה.

 הלימודים מרוכזים ביום אחד – יום שלישי.

קישור לאתר הרל"מ (הרשות ללימודים מתקדמים ) : מידע לגבי נהלים, מלגות וטפסים נדרשים  http://graduate.haifa.ac.il/index.php?lang=he

תוכנית לימודים תשפ"א

המלצות לנקודות התייחסות בהסכם מנחה/מונחה

מאמר - של מי הדוקטורט הזה בכלל ? מאמר - של מי הדוקטורט הזה בכלל ? 

מסיימי תוכנית הדוקטורט ונושא מחקרם

הצעות של פוסט ד"ר ומלגות