מכון חרוב יוצא בקול קורא למחזור ה-7 של מלגות פוסט-דוקטורט.

המלגות מיועדות למי שיבחר להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה.

ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת.

מצ"ב קול קורא.

 

מצ"ב קול קורא למלגות ות"ת לבתר דוקטורט לבני החברה הערבית תשע"ט-תשע"פ.