בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

                            יוסף  נייפריס   1969-1965 

                             יוסף איתן        1969-1971

sharlinפרופ' שלמה שרלין ז"ל   1979- 1972

   naomi    פרופ' נעמי גולן  ז"ל    1979 – 1982

Tellerפרופ' יחזקאל טלר     1987-1982

Guttmanפרופ' דוד  גוטמן       1987 – 1992

Werburgפרופ' גבי ורבורג          1992  - 1995

Rimmermanפרופ' אריק רימרמן       1995 – 1998

 

benzion      פרופ' בן ציון כהן           1998 – 2003

 

Oraפרופ' אורה גילבר ז"ל   2003 –  2008

Lazarפרופ' אמנון לזר  2008-2010

פייסל עזאיזהפרופ' פייסל עזאיזה 2015-2010

מירי כהןפרופ' מירי כהן  2015-2019

    yael    פרופ' יעל לצר  2019- 2022

 

anat 2022  פרופ' ענת פרוינד 2022 -