בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

תוכנית ב"א לחרדים בבני ברק - במכללת מבח"ר

ראש תוכנית ב"א: ד"ר רות ברקוביץ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת התוכנית: גב' קייט דויטש This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תוכנית ייחודית זו, השייכת לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה נפתחה בשנה"ל תשס"ו. זוהי תוכנית המותאמת לצרכי הקהילה הדתית והחרדית אך מקבילה לתוכנית הרגילה המתקיימת באוניברסיטת חיפה וזהה לה במבנה ובדרישות האקדמיות.

תוכנית הלימודים מתפרסת על פני שלוש שנים וכוללת לימודים תיאורטיים לצד לימודים מעשיים הכוללים הכשרה מעשית לאורך שנתיים. ההכשרה המעשית לתלמידי שנה ב' בתוכנית הגברים מתקיימת בימי ב+ד ובתוכנית הנשים מתקיימת בימי ב' + ה'. בשנה ג' ההכשרה המעשית מתקיימת בימי ג' + ה'. ניתן להתרשם מתוכנית הלימודים, הקורסים והדרישות באתר הכללי של בית הספר לעבודה סוציאלית תחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון.

הלימודים מתקיימים בבניין המכללה החרדית מבח"ר בבני ברק, ובנויים כך שמתקיימת הפרדה מוחלטת בין נשים וגברים. הנשים לומדות במכללה בשעות הבוקר והגברים לומדים בשעות אחר הצהריים והערב.

תלמידי התוכנית לחרדים הנם חלק בלתי נפרד מתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית והנם סטודנטים של אוניברסיטת חיפה . תעודת הב"א שתוענק לבוגרי התוכנית היא תעודת ב"א בעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה.

מזכירות התלמידים של התוכנית עומדת לרשות הסטודנטים לטיפול בפניות מדי יום בין השעות 08:00-12:00.

מיקומה הוא בבניין למדעי הרווחה והבריאות, קומה 6, חדר 622

ניתן לפנות טלפונית 04-8240804, פקס: 04-8246832 או באמצעות דואר אלקטרוני אל גב' קייט דויטש   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

על המרצים בתוכנית נמנים חברי סגל סדיר של בית הספר לצד עמיתי הוראה בעלי ניסיון וידע נרחב בתחומי התמחות שונים בעבודה סוציאלית.

* מותנה באישור מל"ג

לימודי שדה

בשנת הלימודים הראשונה משתתף התלמיד בסיורים.  לימודי שדה מתקיימים בשנה"ל השניה והשלישית כ- 17 שעות שבועיות, בדרך כלל ביומיים עד שלושה.  הסטודנט לומד ליישם  שיטות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות בעבודה סוציאלית, באמצעות הדרכה אישית וקבוצתית. לימודי השדה, מתקיימים בסוכנויות שונות: לשכות לשירותים חברתיים, שירותי שיקום, מוסדות ילדים ונוער, בתי חולים, תחנות לבריאות הנפש, בתי אבות ועוד. בתום השנים  הראשונה והשניה חייב התלמיד למלא את  "שאלון שיבוץ לימודי שדה".  במידה ושאלון זה אינו מוגש ליחידה ללימודי שדה במועד שנקבע באותה השנה, לא יובטח לתלמיד מקום לימודי שדה בשנה שלאחר מכן.  שיבוץ מיוחד לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות בהתאם לנוהל המפורט בדף האורינטציה ללימודי שדה. הוצאות הנסיעה ללימודי שדה חלות על התלמיד.  פעמיים בשנה מעריכים המדריכים את עבודת התלמיד. תהליך ההערכה נעשה על ידי המדריך שיתופו של התלמיד.  ההערכה מועברת לאישור ראש היחידה ללימודי שדה.  הציון בלימודי שדה יינתן עפ"י הערכה זו ע"י היחידה ללימודי שדה (עובר/נכשל).

לימודי שדה מתקיימים במהלך שנת הלימודים. במקרים חריגים בהם יתקיימו לימודי שדה בקיץ מימון לימודי השדה יחול על התלמיד.

 חוק המידע הפלילי ותקנת השבים. תשע"ט 2019

א. באופן כללי, ובשל הרגישות הכרוכה בעבודה במקצועות הבריאות והרווחה, מקומות הכשרה רבים דורשים דרישות מקדמיות נוספות מעבר לדרישת הקבלה לאוניברסיטה (כגון ביצוע בדיקות רפואיות, ביצוע חיסונים, הגשת אישור על העדר עבר פלילי, ועוד). בנסיבות אלה, האוניברסיטה איננה יכולה להתחייב מראש שהסטודנט/ית יעמוד בתנאי הקבלה להכשרה המעשית, זאת עקב אי-עמידה בתנאי המוסד בו מתקיימת ההכשרה (כגון, העדר עבר פלילי, דרישת ביצוע חיסונים, ועוד).

ב. במקרה בו מוסד הכשרה מעשית לא יקבל להכשרה סטודנט/ית בעקבות אי עמידתם בתנאי המוסד, יהיה רשאי בית הספר לקבל החלטה לגבי המשך לימודיו של הסטודנט (לרבות הפסקת הלימודים בשל אי העמידה בדרישת ביצוע ההכשרה המעשית).

 

סגל היחידה ללימודי שדה

מנהלת היחידה ללימודי שדה: ד"ר שרון נחמני

מתאם לימודי שדה שנה ב'   ו - ג'  : מר משה גמינר

מתאם קדם לימודי שדה שנה א' : מר משה גמינר

מרכזת היחידה: גב' עדי סגל 

 

לוח שנת לימודים נשים

לוח שנת לימודים גברים