בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

תכנית הלימודים תואר שני בעבודה סוציאלית חרדים 

ראש התכנית :  פרופ' עטרת גבירץ מידן 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת התכנית: גב' עדי סגל  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טל: 04-8240824 

 

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בעבודה סוציאלית, מבוססת על המטרות הבאות :

  • לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים) .
  • להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית.
  • להעמיק את היכולת המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית.
  • לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע.
  • להקנות ידע בסיסי בטכניקות טיפוליות מבוססות מחקר.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודי ליבה הקשורים בהתמחות קלינית (חלקם קורסי חובה), לימודים מתחומים אחרים, פרקטיקום, לימודי שיטות מחקר וסמינר קליני.

תכנית הלימודים בתחום זה מיועדת להעניק לסטודנטים ידע תיאורטי, מחקרי, ופרקטי בתחום הטיפול הקליני בפרט ובמשפחתו, בפרספקטיבה של מקצוע העבודה הסוציאלית.

תכנית הלימודים תכלול שני מוקדים מרכזיים: מחקרי ופרקטי. במוקד המחקרי, יוענק ידע עדכני העוסק בתהליכים נורמטיביים ופתולוגיים בהתפתחות הפרט לאורך מעגל החיים, והביטויים לכך בהקשר התוך נפשי, הבין-אישי, והמערכתי. במוקד הפרקטי, יוענק ידע ראשוני בגישות התערבות מגוונות הן מהפרספקטיבה התוך נפשית והן הבין אישית והמערכתית, ובכלל זה תיאוריות דינמיות, קוגניטיביות-התנהגותיות, משפחתיות, אקזיסטנציאליסטיות ואחרות, המדגישות את המפגש שבין הפרט לסביבתו.

יודגש שלימוד הטכניקות הטיפוליות באות להפגיש את הסטודנט/ית עם הגישות הטיפוליות השונות אך אינו בא  להחליף לימוד מעמיק של גישות טיפוליות שונות לאחר סיום הלימודים.     

* תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודות המוסמך.

  

מבנה הלימודים

מסלול הלימודים בתכנית זו הינו מסלול ללא תזה.

תכנית זו מבוססת על לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית.

על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של 40 שש"ס ולעמוד בבחינה מסכמת.

משך זמן הלימודים במסלול זה הינו שנתיים.

מסלול עם תזה- סטודנטים מצטיינים אשר יביעו עניין במסלול לימודים עם תזה יוכלו להתקבל כפוף לציון 85 לפחות בקורסי מתודולוגיה ומציאת מנחה מתאים. על הסטודנט/ית במסלול זה לשמוע קורסים בהיקף של 32 שש"ס ובנוסף תיזה בהיקף 4 שש"ס, סה"כ 36 שש"ס. משך זמן הלימודים במסלול זה הנו 3 שנים.

לרשימת מנחים לתיזה - לחץ כאן 

9פרקטיקום

בשנת הלימודים השנייה  על כל סטודנט להשלים התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום, שמטרתה להעשיר את מיומנויותיו המקצועיות ולאפשר לו אינטגרציה בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום בו הוא מתמחה.

על הסטודנט לבחור באופן עצמאי את מסגרת הפרקטיקום.

ההתנסות בשדה היא חובה.

 

מבחנים ועבודות

כללי תקנון הלימודים לתואר שני מחייבים את כל הסטודנטים.

הציון הסופי בתואר נעשה לפי השקלול הבא:

מסלול ללא תזה - קורסים 80% + בחינה מסכמת  20%

מסלול עם תזה - קורסים 65% + עבודת גמר מחקרית (תיזה) 35%