בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

תכנית מחקר מקדים (השלמת תיזה ) 

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים שהינם בעלי תואר מ"א בעבודה סוציאלית (במסלול ללא תיזה), או לבעלי תואר שני מצטיינים מתחומי דעת אחרים.
משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד.
במהלך לימודיו במסלול זה יידרש התלמיד להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) ובמידת הצורך לעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית.

מועדי הרשמה למחקר מקדים

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025 נפתחת בתאריך 11.02.2024 ומסתיימת בתאריך 01.07.2024.
ההרשמה היא לסמסטר א' בלבד.

תנאי קבלה

ממוצע של 86 לפחות בלימודי ה-מ"א, ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי המחקר וציון של 90 לפחות בעבודה/בחינה המסכמת.

בעלי תואר שני מתחומי דעת אחרים, צריכים ממוצע של 88 ומעלה בלימודי התואר השני, ציון ממוצע של 85 בקורסי המחקר (מי שלא למד קורסי מחקר יצטרך ללמוד זאת בשנה הראשונה לקבלתו למחקר מקדים) וציון 90 בעבודה או בחינה מסכמת.

לפני הדיון בוועדת הדוקטורט בתיק המועמדות, יתקיים מפגש על המועמד/ת , מנחה מיועד/ת  ונציג/ת ועדת דוקטורט.

מספר המקומות מוגבל.

לאחר ביצוע הרישום לתוכנית בפורטל האוניברסיטה, יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים כמפורט למטה, לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(מלבד טופסי ההמלצה שהינם חשאיים ומועברים ישירות על ידי הממליצים בדוא"ל לבית הספר). נדרש להכין את כל המסמכים מראש בטרם שליחתם, יש לשלוח את כל המסמכים  במועד אחד בלבד.
ניתן לעשות זאת החל מיום לאחר ביצוע הרישום בפורטל האוניברסיטה ולא יאוחר מתאריך 01.07.2024.

יש לשים לב,  מי שאינו בוגר / מוסמך אוניברסיטת חיפה,  צריך להעביר מסמכים מקוריים של תעודות התארים וגיליונות הציונים ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים.

המסמכים הנדרשים :

1.     שאלון אישי  (קישור לטופס שאלון  לחץ כאן)

2.     קורות חיים בעברית ובאנגלית על פי הפורמט של  בית הספר  (קישור לטופס לחץ כאן)

3.     הצעת מחקר המאושרת על ידי המנחה המיועד/ת.

4.     תקציר המחקר המבוקש בשפה האנגלית.

5.     מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר (לקישור לטופס לחץ כאן)

6.     העתקי גיליונות ציונים ותעודות גמר ב"א, מ"א.

7.     שני מכתבי המלצה של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת התאמתו למחקר (ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי וישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת דואל שעל גבי הטופס). קישור לטופס לחץ כאן

8.     הצהרת כוונות עתידית לדוקטורט.

 ועדת קבלה

ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט, תשקול ותחליט על קבלת/דחיית המועמדים לתכנית על-פי רמת הציונים בלימודי ה-מ"א, ההמלצות, הצעת המחקר, ובגורמים נוספים על-פי שיקול הוועדה.

סטודנט  שסיים  את לימודי המ.א. שלו לפני חמש ( 5) שנים והתקבל  למסלול לימודי מחקר מקדים,  יחויב בקורס סמינר הכנה לתזה איכותנית או כמותנית בהתאם למתודולוגיה הייעודית של המחקר והמלצת מנחה, כתנאי לקבלה לדוקטורט, בנוסף לעבודת מחקר מ.א.

סיום הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.
עם סיום הלימודים במסלול, רשאי המועמד להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי
.

 

הסבר כיצד לפנות לאתר/ לגייס מנחה לתיזה