בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

אודות היחידה

לימודי השדה בבית הספר מהווים חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים בשנים ב' וג' בתואר הראשון, בשנה א' ו- ב' בתוכנית ההשלמות ובשנה ב' של תוכנית מ.א.
היחידה ללימודי שדה אחראית על תכני הוראת השדה, קביעת נוהלים, פיקוח על הוראת השדה, בחירת סוכנויות ללימודי שדה, קריטריונים לקבלת מדריכים, קריטריונים להערכת סטודנטים ומדריכים ועל הקשר בין לימודי שדה ללימודים האקדמים.

מטרות

המטרה העיקרית של לימודי השדה /פרקטיקום הינה לאפשר לסטודנט התנסות על פי הגישה הרב-מתודית בהתערבות עם יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות בסוכנויות השונות המספקות שירותי עבודה סוציאלית. בתהליך ההתנסות, מספק הסטודנט בפועל שירות של עבודה סוציאלית לפונים המייצגים את מגוון האוכלוסיה הנזקקת. עבודת הסטודנט מלווה בהדרכה אינטנסיבית של מדריך שהוסמך לכך על-ידי היחידה ללימודי שדה. מטרות ההדרכה הן: ללמד את הסטודנט מיומנויות מקצועיות, לעזור לו לפתח מודעות לעצמו ולאחרים ולפקח על איכות עבודתו.

צוות לימודי שדה:  

קמפוס חיפה

ראש היחידה ללימודי שדה ומנהלת תוכנית הכשרת המדריכים : גב תמי הנדלמן בן שמעון - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מתאמת לימודי שדה תוכנית השלמות : גב' אורלי אביטל - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מתאמת לימודי שדה שנה א' ושותפויות אקדמיה שדה ופיתוח קהילתי: גב' מדלן שמשום -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

מתאמת לימודי שדה שנה א' : גב' שחר גלעד - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

מתאמת פרקטיקום מ"א:  ד"ר רוני מיכאלי שדה  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מתאמת פרקטיקום מ"א תחום משפחה בלבד : גב' שני בן ארי -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת היחידה: גב' לילך אורון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טלפון 04-8240805

מרכזי/ות מרכזי לימוד

מכללת מבח"ר

מנהלת היחידה: ד"ר שרון נחמני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מתאם לימודי שדה שנה א' +ב' +ג' :מר משה גמינר   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת היחידה ללימודי שדה : גב' עדי סגל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רשימת מתאמות ומדריכים