פרופ' אבו ריא השאם

פרופ' אבו ריא השאם

טלפון :04-8280792

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר קרן אור חן

טלפון : 04-8240827

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' אנוש גיא

פרופ' אנוש גיא

טלפון : 04-8288528

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר אלטשולר אלכס

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חדר: 512

אתר אישי

ד

ד"ר אלפנדרי רוני

טלפון :        

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' אנוש גיא

ד"ר אסטליין רועי

טלפון : 04-8249234

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר ברקוביץ רות אלה

טלפון :  04-8249569

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

Adital Ben-Ari

פרופ' בן ארי עדיטל

טלפון : 04-8240987

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' בוכבינדר אלי

פרופ' בוכבינדר אלי

טלפון: 04-8240830

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר גבירץ מידן עטרת

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר גיל שרון

טלפון : 04-8288082

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר גלעד דבורית

טלפון : 04-8240806

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' הרשקוביץ אירית

פרופ' הרשקוביץ אירית

טלפון: 04-8240828

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר וינברג מיכאל

טלפון: 04-8240814

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' יהב רבקה

פרופ' יהב רבקה

טלפון: 04-8249801

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתר אישי

פרופ' וינשטוק זאב

פרופ' זאב וינשטוק ראש תוכנית הדוקטורט

טלפון: 04-8288645

דוא"ל :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' כהן מירי

פרופ' כהן מירי

טלפון: 04-8249565

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי 

ד

ד"ר לביא איריס

טלפון: 04-8249690

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' לצר יעל

פרופ' לצר יעל - ראש ביה"ס

טלפון : 04-8288526

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר מלהאוזן-חסון דוד

טלפון : 04-8282809

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר חני נוימן ראש תוכנית מ"א ותוכנית השלמות

טלפון : 04-8288527

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר סואן וופא

חדר: 507

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר סופר מיכל

טלפון: 04-8240829

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' סטריאר רוני

פרופ' סטריאר רוני

טלפון: 04-8288358

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי 

פרופ' עזאיזה פייסל

פרופ' עזאיזה פייסל – דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

טלפון: 04-8249950

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

אתר אישי 

Anat Freund

פרופ' פרוינד ענת

טלפון: 04-8240215

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתר אישי

ד

ד"ר קורא מיכל ראש תוכנית ב"א

טלפון: 04-8240812

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר קורן חיה ראש תוכנית ב"א במבח"ר

טלפון: 04-8288529

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

Nina Koren-Karie

פרופ' קורן קריא נינה

טלפון: 04-8240385

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' רון פנינה

טלפון: 04-8240725

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי