פרופ' אבו ריא השאם

פרופ' הישאם אבו ריא - ראש תוכנית מ"א והשלמות

טלפון :04-8280792

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' אבו ריא השאם

ד"ר אינגדאו שלי

טלפון :04-8280792

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר אור חן קרן

טלפון : 04-8240827

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' אנוש גיא

פרופ' אנוש גיא

טלפון : 04-8288528

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר אלטשולר אלכס

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חדר: 512

אתר אישי

Ravit Alfandari

ד"ר אלפנדרי רוית

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר אלפנדרי רוני

טלפון :        

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' אנוש גיא

ד"ר אסטליין רועי

טלפון : 04-8249234

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר ברקוביץ רות - ראש תוכנית ב"א מבח"ר

טלפון :  04-8249569

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' בוכבינדר אלי

פרופ' בוכבינדר אלי - ראש תוכנית ב.א

טלפון: 04-8240830

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר בזיליאנסקי סבטלנה

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד

ד"ר גבירץ מידן עטרת - ראש תוכנית מ.א. במבח"ר

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר גיל שרון

טלפון : 04-8288082

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד"ר גלעד דבורית

טלפון : 04-8240806

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' בוכבינדר אלי

ד"ר גמרא נתנאל

דוא"ל :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר וינברג מיכאל

טלפון: 04-8240814

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' יהב רבקה

פרופ' יהב רבקה

טלפון: 04-8249801

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתר אישי

פרופ' וינשטוק זאב

פרופ' זאב וינשטוק ראש תוכנית הדוקטורט

טלפון: 04-8288645

דוא"ל :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' כהן מירי

פרופ' כהן מירי

טלפון: 04-8249565

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי 

פרופ' לצר יעל

פרופ' לצר יעל

טלפון : 04-8288526

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר מלהאוזן-חסון דוד

טלפון : 04-8282809

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר חני נוימן

טלפון : 04-8288527

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר סואן וופא

חדר: 507

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר סופר מיכל

טלפון: 04-8240829

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

Anat Freund

פרופ' ענת פרוינד - ראש ביה"ס לע"ס

טלפון: 04-8240215

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתר אישי

ד

ד"ר קורא מיכל

טלפון: 04-8240812

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר קורן חיה

טלפון: 04-8288529

דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

Nina Koren-Karie

פרופ' קורן קריא נינה

טלפון: 04-8240385

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

פרופ' רון פנינה

טלפון: 04-8240725

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

דר' שורר שי

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ד

ד"ר תרשיש נועם

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי