חדשות נגללות

 האתר החדש של רשויות משמעת תלמידים עלה לאוויר וניתן לצפות בו כאן https://mishmat.haifa.ac.il/

בין השאר כולל האתר, בעקבות שינוי בתקנון המשמעת, גם החלטות משמעת שניתנו (לאחר מחיקת פרטים מזהים) וכן הודעות שוטפות