אישור מנחה להגשת עבודה לשיפוט

את הטפסים הבאים : אישור הצעת מחקר לדוקטורט, בקשת הארכת לימודים, דוח התקדמות שנתי, הגשת הצעת מחקר, טופס חופשה, טופס הפקדת עבודה דוקטורט בספריית האוניברסיטה, טופס אישור מנחה להגשת עבודה דוקטורט, טופס השאלה מספריית האוניברסיטה,  יש להוריד מהאתר של הרשות ללימודים מתקדמים - לחץ כאן