ראש בית הספר לעבודה סוציאלית
פרופ' פייסל עזאיזה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

יו"ר הועדה ללימודי תואר שני

ויו"ר הועדה ללימודי השלמות לקראת תואר שני
ד"ר שרון גיל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יו"ר הועדה ללימודי דוקטור לפילוסופיה
פרופ' זאב וינשטוק
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

יו"ר הועדה ללימודי תואר ראשון
וראש תוכנית ב.א במכללת מבח"ר , בני ברק
ד"ר גיא אנוש
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ראש תכנית מ"א במכללת מבח"ר, בני ברק
ד"ר ענת פרוינד
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מינהלנית בית הספר לעבודה סוציאלית
גב' שושי מנספלד
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת לשכת ראש בית הספר
גב' קרן שגיא
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

עוזר מינהלי לראש בית הספר
ומרכזת תואר ראשון ודוקטורט
גב' תמר גילינסקי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

מרכזת תואר שני
גב' לימור מדאר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 

 

מרכזת תוכנית השלמות למ.א
גב' חכים אורטל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירות תלמידים
גב' מרגי אנשר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מרכזת לימודי תואר ראשון במכללת מבח"ר בני ברק
גב' לילך דץ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירת לימודי תואר שני במכללת מבח"ר בני ברק
גב' לילך שוורצמן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מרכזת היחידה ללימודי שדה
גב' אריקה לינק
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.