מידע להרשמה - לחץ כאן

רשימת מנחים לדוקטורט - לחץ כאן

 

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני שהישגיהם מצביעים על מצוינות בתיאוריה, פרקטיקה ומחקר.
במהלך הלימודים הסטודנטים משתתפים בקורסים שמטרתם לפתח ידע וכישורים מתודולוגיים במחקר, בבניית תיאוריה, הכנה לשילוב באקדמיה  והכרות עם סוגיות במדיניות
מטרות התכנית להכשיר ולהנחות סטודנטים בביצוע מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום העבודה הסוציאלית, כמו גם להכשיר סטודנטים לתפקידי מפתח במחקר ובאקדמיה ולהיות מובילים בתחומי הפרקטיקה והמדיניות בעבודה סוציאלית

 

הנחיות להגשת מועמדות לתוכנית דוקטורט תשפ"ב 288301-21-01

מועמדים המבקשים להציג מועמדות לשנה"ל תשפ"ב מתבקשים לבצע רישום לתוכנית הלימודים דרך פורטל האוניברסיטה - הרשמה וקבלה החל מתאריך 17.01.2021 

ההרשמה היא לסמסטר א' בלבד ופתוחה כל השנה. 

 יש להעביר למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים, גיליונות ציונים מקוריים (למי שלא שלמד את התואר הראשון/שני באוניברסיטת חיפה)

 לפחות יממה לאחר ביצוע הרישום בפורטל האוניברסיטה, ניתן להעביר את כל המסמכים הנדרשים כמפורט למטה, בדוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ניתן להעביר את הקבצים פעם אחת בלבד.  על כל המסמכים להיות בפורמט pdf .לכן עליך להכין מראש את כל המסמכים, 

מלבד ההמלצות שהנן חשאיות ומגיעות ישירות לדוא"ל הרשום על גבי טופס ההמלצה.

להלן המסמכים שיש להגיש :

 מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר - טופס הסכמת הנחייה

 הצהרת כוונות מחקר (עד 5 עמודים לא כולל סימוכין ונספחים)

 תקציר המחקר המבוקש באנגלית

 שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה בכירים היכולים להעיד על יכולות המועמדים ומידת התאמתם למחקר. קישור לטופס ההמלצה

 מכתב המלצה ממנחה התזה.קישור לטופס ההמלצה

 קורות חיים (יש לשים לב שיש בעברית ובהמשך באנגלית יש למלא את שניהם) קישור לטופס קו"ח 

 שאלון אישי למועמד -קישור לטופס שאלון 

 העתק גיליונות ציונים ותעודות של תואר ראשון ושני

 לנוחיותכם, מצורפות  ההנחיות לקווים המנחים לכתיבת הצהרת הכוונות - קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות

 

למועמדים למסלול מחקר מקדים להלן המסמכים הנדרשים להגשה :

1.     שאלון אישי  - לחץ כאן 

2.     קורות חיים בעברית ובאנגלית - לחץ כאן 

3.     הצעת מחקר המאושרת על ידי המנחה המיועד.

4.     תקציר המחקר המבוקש בשפה האנגלית.

5.     מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר - לחץ כאן 

6.     העתקי גיליונות ציונים  ותעודות גמר ב"א, מ"א.

7.     שני מכתבי  המלצה  של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת התאמתו למחקר (ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי וישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת דואל שעל גבי הטופס) - לחץ כאן 

* הדרישות להצעת המחקר יהיו זהות לאלו של הצעת מחקר לתיזה.  לנוחיותכם,  ההנחיות לכתיבת הצעת המחקר   והגשת התזה מופיעות באתר ביה"ס תואר שני   https://sw2.haifa.ac.il/he/study-programs/2015-06-23-09-05-25/ma-program

לפני הגשת הצעת המחקר לוועדת הד"ר  יש לפנות  לוועדת האתיקה הפקולטטית.  הפרטים באתר ועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות https://hw.haifa.ac.il/faculty-about/faculty-ethics