להלן דוחות והערכות אותם יש להגיש במהלך שנת הלימודים על מנת להדק את המחויבות ההדדית בתהליך ההדרכה

תוכנית בוגר

תוכנית השלמות

תוכנית מ.א. פרקטיקום

טפסי הערכות

תוכנית עבודה שבועית והערכת תוכנית עבודה שבועית 

כתיבה במתודה הקבוצתית