בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

הודעת הברכה

אני שמחה לברך את הסגל הנפלא של ביה"ס לע"ס על הדירוגים הגבוהים במדד scholar GPS institiutional rankings 2022 במדד ההשפעה הכללי (ללא הגבלת זמן) , דורג ביה"ס במקום גבוה ביותר מבין 15,000 מוסדות אקדמיים בעולם: מקום 10.

המשך עשייה פורייה
פרופ' ענת פרוינד
ראשת ביה"ס לע"ס