דרושה/ה עוזר/ת הוראה , תלמיד/ת תואר שני - לביה"ס לעבודה סוציאלית ,לסמסטר א' שנה"ל תשפ"ב.

קורות חיים נא להעביר לגב' דליה אורון למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד ליום 9/9/21.