ביום רביעי 24.3.21 התקיים הטכס השנתי השביעי של חלוקת פרסים ע"ש פרופ' אורה גילבר

השנה זכו בפרס :

מר אליאב קידר, תלמיד דוקטורט

על עבודתו בנושאתפיסות אישיות ומוטיבציות תרבותיות ביחס לכוונת פניה לעזרה נפשית מקצועית בחברה החרדית ובחברה הציונית-דתית בישראל בהנחיית פרופ' ענת פרוינד

מנימוקי ועדת הפרס: ידוע כי מעטים מבין אלו הזקוקים לעזרה נפשית מקצועית פונים אליה ומכאן עולה החשיבות לחקור את הגורמים המשפיעים על פניה לעזרה נפשית מקצועית, ולמפות את הנתיבים דרכם מתרחשת ההחלטה לפנות לעזרה זו. בשל כך, התפתח גוף ידע נרחב המתמקד בחקר התהליכים המקדימים את הפניה לעזרה ואף מנבאים אותה. ההקשר התרבותי נמצא כגורם מפתח בהבנת דפוסי פניה לעזרה בקרב אוכלוסיות ותרבויות שונות. העבודה חדשנית בכך שעוסקת בנושא שלא נחקר דיו בקבוצות אוכלוסייה של החברה החרדית והציונית-דתית. התרומה העיונית רבה שכן נעשה שילוב  בין גורמים ברמת המיקרו (תפישות אישיות) לבין גורמים ברמת המאקרו (תרבות)  דרך שתי תיאוריות--תיאוריית הערכים ותיאוריית ההתנהגות המתוכננת. שיטת המחקר כמותית הכוללת  480 משתתפים  240 מתוכם מהחברה החרדית ו240 מהחברה הציונית דתית. כלי המחקר הינו שאלון המורכב ממספר חלקים. התרומה היישומית חשובה שכן עשויה להוביל להנגשת השירות של עזרה נפשית מקצועית והתאמתו לצביון התרבותי של קהילות שונות. כמו כן, ביצירת התערבויות קהילתיות ופרטניות בכדי להגביר את מידת השימוש של אוכלוסיות ותרבויות מגוונות בשירותי העזרה הנפשית המקצועית.

גב' אפנאן אבריה חמד, תלמידת דוקטורט

על עבודתה בנושא: דיכאון לאחר-לידה בקרב גברים ונשים: תפקיד דפוסי ההתמודדות האישית והזוגית בהנחיית פרופ' מירי כהן וד"ר יעקב רוזנפלד

מנימוקי ועדת הפרס: מטרת המחקר להעשיר את הידע בסוגיית דיכאון לאחר-לידה בקרב גברים ונשים, יהודים וערבים, באמצעות שילוב בין כלים פסיכולוגיים וכלים מתחום הטיפול באמנות. נושא דכאון לאחר לידה נחקר בעיקרו בקרב נשים ומחקר זה מציע לחקור גברים ולבחון את ההשלכות של דכאון גם על המערכת הזוגית וגם על הילדים-- התינוק ואחיו הבוגרים. התרומה העיונית כוללת שתי תיאוריות רלבנטיות- התמודדות עם מצבי דחק ותיאוריית התפקוד הזוגי. היריעה של המחקר רחבה וכוללת השוואה בין יהודים וערבים; בין נשים וגברים; בין השלכות על הפרט ועל הזוגיות. שיטת המחקר: 360 משתתפים (180 זוגות), מתוכם 180 יהודים ו- 180 ערבים,  כולם הורים לתינוקות בני חודש עד ששה חודשים.  הערכת דיכאון תתבצע בשתי דרכים: שאלונים וכלי השלכתי. הידע שיתקבל מהמחקר אודות השלכות הדיכאון עשוי להגביר את המודעות של הצוותים המטפלים לתופעה זו ולשפר תהליכים של איתור, בניית תכניות מניעה ותכניות התערבות, מותאמות ובעלות רגישות מיגדרית ותרבותית.