ברכות לד"ר למא סמעאן נח'לה על קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

נושא עבודת הדוקטורט: "הרווחה בשלטון המקומי : יחסי ראשי ראשויות מקומיות בישראל למחלקות הרווחה, למנהלי מחלקות הרווחה, לעובדים הסוציאליים במחלקות הרווחה ולנושאי רווחה"

ברכות גם למנחים : פרופ' אלי בוכבינדר ופרופ' פייסל עזאיזה

בהצלחה בהמשך הדרך המקצועית והאקדמית

lama