קהילות חזקות לילדים

 

היא יוזמה שמטרתה לשפר את רווחתם של ילדים הגדלים בסביבות מוחלשות ומקופחות ולצמצם את התעללות והזנחה של ילדים בסיכון. היוזמה מכוונת להגביר את את הלכידות הקהילתית ולחזק קשרים חברתיים בין המשפחות והמוסדות העיקריים של הקהילה, וכך לחזק את מערך ההגנה על ילדי השכונה. בשנת 2016, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה יזם את  הפרויקט קהילות חזקות בשכונת חליסה, בשיתוף עם השירות הרווחה העירוני בחיפה. בפרוייקט זה מעורבים סטודנטים לתואר ראשון לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה כחלק מהכשרת השדה שלהם, ומקבלים הדרכה והנחיה מהעובדים הסוציאליים הקהילתיים שבלשכת הרווחה המקומית. במקביל, צוות מחקר מבית הספר לעבודה סוציאלית מנהל מחקר מקיף המשלב מתודות כמותיות ואיכותניות, ומספק הערכה מתמשכת אודות תוצרי הפרוייקט ומידת יעילותו. ההערכה מסייעת גם להצביע על צרכי הקהילה ועל התחומים בהם ניתן לשפר את ההתערבות.

 

khila1       khila2