מועצת בית הספר

חברי המועצה הם כל חברי הסגל בעבודה סוציאלית, מדרגת מרצה/מורה ומעלה, שמשרתם בביה"ס היא לפחות חצי משרה, וכן נציגי דרגות אחרות (מדריכים, עוזרי הוראה), נציגי הסטודנטים, וחברי סגל אחרים שהצטרפותם אושרה במועצות ביה"ס.

יו"ר המועצה:  פרופ' יעל לצר , ראש ביה"ס לע"ס
מרכזת המועצה:  גב' שושי מנספלד, מינהלן ביה"ס לע"ס

ועד בעלי תפקידים (וב"ת)

ראש בית הספר ויו"ר הועדה - פרופ' יעל לצר
ראש תכנית ב"א  - ד"ר מיכל קורא
ראש תכנית ב"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר חיה קורן
ראש תכנית מ"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר רועי אסטליין
ראש תכנית מ"א - ד"ר חני נוימן 
ראש תכנית ד"ר - פרופ' זאב וינשטוק
ראש תכנית השלמות למ"א - ד"ר חני נוימן
גב' תמי בן שמעון - ראש היחידה ללימודי שדה 
מינהלן בית הספר -גב' דליה אורון/ גב' שושי מנספלד

ועדת כוח אדם

ועדה מייעצת לראש ביה"ס בכל העניינים הכרוכים בכוח אדם אקדמי, בכפוף לנוהל מינויים ותהלכי מינוי שבתקנון מינויים והעלאות של האוניברסיטה. כמו כן, הוועדה דנה בקביעת מדיניות קבלה לביה"ס וקבלת סגל חדש. הוועדה כוללת את אנשי הסגל האקדמי בדרגת פרופסור ואת ראשי תוכניות הלימודים (תואר ראשון, שני ושלישי).

ועדות הוראה

ועדת ב"א
 
ד"ר מיכל קורא  - יו"ר הועדה וראש תוכנית ב.א.
ד"ר רוני אלפנדרי
גב' תמי בן שמעון הנדלמן - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
ד"ר חיה קורן
נציג הסטודנטים 
נציגת השדה - גב' יעל שפירא
מרכזת - גב' תמר גילינסקי

ועדת מ"א והשלמות למ"א 
 
ד"ר חני נוימן -  יו"ר הועדה, ראש תוכנית מ.א. וראש תחום מנהיגות ושינוי חברתי
ד"ר שרון גיל/ ד"ר מיקי וינברג - ראש תחום קליני
ד"ר מיכל סופר -  ראש תחום בריאות ושיקום
פרופ' גיא אנוש-  ראש תחום ילד ונוער
ד"ר מיקי ויינברג- ראש תחום טראומה
ד"ר רועי אסטליין - ראש תחום משפחה
גב' מרים בן עוז - נציגת פרקטיקום במ"א
גב' אורלי אביטל - נציגת לימודי שדה בתוכנית השלמות 
ד"ר ריבי אפרת - נציגת סגל השלמות 
מרכזות - גב' שירן כהן, גב' אורטלי חכים

ועדת ד"ר
 
פרופ' זאב וינשטוק - יו"ר הועדה וראש תוכנית דוקטורט
פרופ' נינה קורן
פרופ' מירי כהן
פרופ' גיא אנוש
מרכזת - גב' תמר גילינסקי


ועדת לימודי שדה
 
ד"ר מיכל קורא  - ראש תוכנית ב"א ויו"ר הועדה 
גב' תמי בן שמעון - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
גב' אורלי אביטל - מתאמת לימודי שדה והשלמות 
גב' מירי סולומון - נציגת מרכזי מרכזי לימוד ב' 
גב' מדלן שמשום - מתאמת שותפויות אקדמיה שדה
גב' מרים בן-עוז - מתאמת פרקטיקום
סמדר רז - נציגת מרכזים שנה ג'
גב' דורית בר דוד - נציגת מנהלי שירותים
 - נציגת מדריכים שנה ב'
נציג סטודנטים שנה ב' 
מר איל גבע - נציגת מדריכים שנה ג' 
נציג סטודנטים שנה ג
גב' גוהיינה בדר נמרנאה - נציגת מרכזים השלמות
ד"ר מיכל סופר
ד"ר חיה קורן - ראש בא מבח"ר
גב' לילך דץ - מרכזת בא מבח"ר 
ד"ר שרון נחמני - ראש היחידה ללימודי שדה במבח"ר
גב' לילך אורון - מרכזת הועדה

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן 

פרופ' רבקה יהב- יו"ר
ד"ר רות ברקוביץ 
גב' תמי הנדלמן בן שמעון
- נציגת סטודנטים 
 
 
ד"ר רות ברקוביץ - אחראי על סמינר סגל