site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

מידע למועמד מ.א

תאריכי הרישום לתואר שני בעבודה סוציאלית, טפסים ומידע על תהליך ההרשמה יעודכנו בתחילת ינואר 2020

 

התכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת למועמדים בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

התכנית מכוונת להקנות לסטודנט ידע תאורטי ומיומנות מקצועית בתחומים השונים של עבודה סוציאלית. תלמידי התכנית יתמקצעו בתחומי לימוד כלליים וכן בתחומי לימוד ייחודיים

כגון: קליני, טראומה, מנהיגות ושינוי חברתי, משפחה, ילד ונוער ובריאות ושיקום.

התכנית נמשכת שנתיים במסלול ללא תיזה ואפשרות לשנה נוספת במסלול מחקרי.

שנה ראשונה נלמדת ביום שני, שנה שניה יום לימודים ביום שני ויום נוסף לפחות של פרקטיקום.

קיימת תכנית להשלמות לתואר שני, לסטודנטים בעלי תואר שלא בעבודה סוציאלית, לפרטים יש לפנות לאתר ביה"ס - מידע למועמד – השלמות לתואר שני.

מועמדים המבקשים להציג מועמדות לשנה"ל תש"פ מתבקשים לבצע רישום לתוכנית הלימודים באתר האוניברסיטה – הרשמה

ההרשמה לבחינה באנגלית באתר האוניברסיטה - הרשמה - בחינות כניסה.

 

בנוסף, יש לעקוב אחרי ההנחיות המופיעות בדף זה ולהירשם גם באתר ביה"ס

מידע למועמד לתואר שני תש"פ - לחץ כאן

 

הנחיות לרישום תש"פ - לחץ כאן

 

במסגרת תהליך ההרשמה, יש להגיש את המסמכים הבאים:

1. שאלון אישי למועמד

2. קורות חיים מקצועיים

3. קורות חיים אישיים (תיאור התפתחות אישית והצהרת כוונות)

4. שתי המלצות על גבי טופס (רצוי אחת מהאקדמיה והאחרת מעבודה מעשית) שיינתנו לך ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה. ההמלצות הן חסויות .

טופס המלצה

5.העתק של גיליון/יונות  ציונים, אישור זכאות ותעודת. 

6. מעקב אחר מועמדים בלימודי מ"א ותוכנית השלמות (יש להיכנס שבועיים לאחר שליחת המסמכים לקישור : מעקב אחר מועמדים ללימודי מ"א )

 

 

מידע אודות תחומי הלימוד בתואר השני לחץ כאן 

 

מלגות ופרסים :

 

פרס מהקרן ע"ש מאירהוף

משפחת מאירהוף היא משפחת נדבנים מארה"ב התומכת במערכות חינוך בישראל. הקרן תרמה ביד רחבה לפיתוח תכנית הדוקטורט וכן לפיתוח מערכות המיחשוב בביה"ס. כמו כן פירות הקרן משמשים  לפרס המוענק מידי שנה לסטודנטים על הצטיינות בלימודים בתכנית המ"א בשנה הראשונה והשניה.

פרס מהקרן ע"ש זוסמן

מרווין זוסמן היה  פרופ' אמריטוס למדעי המשפחה באוניברסיטת דלוואר. הוא הקים קרן שמפירותיה מוענק מידי שנה פרס לעבודת תיזה מצטיינת שהוגשה באותה שנה.

פרס מהקרן ע"ש בטשא

עמנואל בטשא שימש במשך שנים רבות כמנהל המרכז הקהילתי היהודי במונטריאול קנדה.  עבודה סוציאלית קהילתית, כמו מעורבות חברתית, הייתה בראש מעייניו. מר בטשא תרם כספים לפיתוח ענייני הקהילה ולימודים קהילתיים בביה"ס.

מפירות הקרן מוענק מידי שנה פרס לעבודת גמר מצטיינת בתחום קהילתי או חברתי.

 

קרן המלגות של משפחת רוס ללימודי עו"ס תואר שני לסטודנטים

ג'וינט ישראל פועל לעידוד השתלבות בלימודים לתארים מתקדמים בעבודות הסיוע ובפרט בתחום העבודה הסוציאלית. במסגרת זו הוקמה קרן המלגות של משפחת רוס ללימודים מתקדמים. הקרן מעודדת צעירים מצטיינים המשתייכים לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, להמשיך בלימודים מתקדמים כצעד משמעותי לקידום תרומתם לחברה והשתלבותם המיטבית בעולם העבודה.

 

לקבלת פרטים על מלגות של הרשות ללימודים מתקדמים לחץ כאן 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות