site name and logo2

facebookIcon

UoH logo

מידע למועמד מ.א.

התכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת למועמדים בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. התכנית מכוונת להקנות לסטודנט ידע תאורטי ומיומנות מקצועית בתחומים השונים של עבודה סוציאלית. תלמידי התכנית יתמקצעו בתחומי לימוד כלליים וכן בתחומי לימוד ייחודיים כגון: קליני, טראומה, מנהיגות ושינוי חברתי, משפחה, ילד ונוער ובריאות ושיקום (לחץ כאן לפירוט תחומי לימוד).

התכנית נמשכת שנתיים במסלול ללא תיזה ואפשרות לשנה נוספת במסלול מחקרי. שנה ראשונה נלמדת ביום שני, שנה שניה יום לימודים ביום שני ויום נוסף לפחות של פרקטיקום.

קיימת תכנית להשלמות לתואר שני, לסטודנטים בעלי תואר שלא בעבודה סוציאלית, לפרטים יש לפנות לאתר ביה"ס- מידע למועמד – השלמות לתואר שני.

מועמדים המבקשים להציג מועמדות לשנה"ל תשע"ח מתבקשים לבצע רישום לתוכנית הלימודים באתר האוניברסיטה – הרשמה  

תאריכי הרישום לתואר שני בעבודה סוציאלית תואר שני – 22/1/2017 עד 23/4/2017

ההרשמה לבחינה באנגלית באתר האוניברסיטה - הרשמה - בחינות כניסה.

בנוסף, יש לעקוב אחרי ההנחיות המופיעות בדף זה ולהירשם גם באתר ביה"ס

מידע למועמד לתואר שני תשע"ח

הנחיות לרישום תשע"ח

במסגרת תהליך ההרשמה, יש להגיש את המסמכים הבאים:
1.
שאלון אישי למועמד
2. קורות חיים מקצועיים
3. קורות חיים אישיים (תיאור התפתחות אישית והצהרת כוונות)
4. שתי המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה והאחרת מעבודה מעשית) שיינתנו לך ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה.
ההמלצות הן חסויות .

5.גליון ציונים מקורי או נאמן למקור חתום ע"י נוטריון (לפי הנחיות מדור הרשמה).

טופס המלצה בעברית   

יש לעקוב אחרי תיק המועמד ולוודא שהתיק מלא באתר המצ"ב:

מעקב אחר מועמדים ללימודי מא (יש להכנס שבועיים לאחר הגשת הטפסים)

התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
מנהל האתר: דוד גבע, הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות