site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

מידע למועמד לתוכנית ההשלמות לתואר שני בע"ס

הרישום לתכנית ההשלמות לתואר שני ימשך עד לתאריך 12/5/2019

יש להגיש את כל המסמכים עד 13/05/2019 

* ניתן להירשם למועד נוסף של בחינת הכניסה באנגלית שמתקיים ביום 17/05/2019

 

מטרות התכנית

תכנית ההשלמות הינה התוכנית הוותיקה ביותר בארץ המאפשרת לבעלי תואר אקדמי מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית, להשלים בפרק זמן של שלוש שנים תואר שני בעבודה סוציאלית.

התכנית מעניקה בסיס ידע תיאורטי ומחקרי בתחומים הקשורים למקצוע העבודה הסוציאלית, תוך חיזוק והעצמת העצמאות האקדמית.

במהלך תקופת הלימודים נרכשים מיומנויות וכלים הנדרשים לעסוק בתחום העבודה הסוציאלית לאורך רצף הפעילויות השונות, הכוללות היבטים טיפוליים, חברתיים וקהילתיים. סטודנט הלומד בהשלמות מקבל הדרכה של 3 שעות שבועיות. אין תשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד עבור הדרכה והכשרה.
כמו כן, התכנית מציעה מגוון של מקומות הכשרה הפרוסים ברחבי הארץ. 

תלמידי התכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כלליים וכן בתחומי לימוד ייחודיים, כגון: קליני, מנהיגות ושינוי חברתי, ילד ונוער, שיקום ובריאות, משפחה, וטראומה. כל המגמות בתואר השני פתוחות לקבלה בפני תלמידי התכנית.

במסגרת התכנית מתקיימים ימי עיון, העשרה וימי סיור בארגונים ייחודיים בשדה החברתי.

 

מידע למועמד להשלמות לקראת תואר שני תש"פ

הנחיות לרישום והגשת מועמ/ות לתוכנית השלמות תש"פ כולל הסבר על בחינה באנגלית

 

במסגרת תהליך ההרשמה יש להגיש את הטפסים הבאים למזכירות תלמידים :

1. שאלון אישי למועמד תש"פ

2. שאלון לבחירת תחום לימוד

3. הצהרת כוונות - הסיבות לבחירת שני תחומי הלימוד במ"א (עמוד אחד בלבד).

4. קורות חיים אישיים (מודפסים המתייחסיים למניעים אישיים ביחס לרצון ללמוד בתכנית ההשלמות - עד שני עמודים).

5. קורות חיים מקצועיים. 

6. טופס המלצה תש"פ - שתי המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה ואחת מעבודה מעשית) שיינתנו ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה. ההמלצות הן חסויות.

7. העתק של גליון/ות ציונים ושל אישור/י זכאות ו/או תעודות.

8. מעקב אחר מועמדים ללימודי מ"א ותכנית ההשלמות למ"א (יש להכנס שבועיים לאחר שליחת המסמכים)

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות