• פרופ' קים דניז
    פרופ' קים דניז יפה שהתה שבועיים בבית הספר, נפגשה עם אנשי סגל, ופיתחה קשרי שיתוף פעולה מחקריים
    Professor Kim Denise Jaffe, visiting professor fro,  The School of Social Work, Michigan Wayne State University
You are here: Home Home