site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

תוכנית מ"א לחרדים בבני ברק

תוכנית לימודים לתואר שני(מ"א) – תוכנית לחרדים בבני ברק 

 

ראש התכנית: פרופ' יעל לצר 

lThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טל: 04-8288526

 מרכזת התוכנית: גב' לילך שורצמן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טל': 04-8240824 , פקס: 04-8246832

 

תוכנית ייחודית זו, השייכת לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, נפתחה בשנה"ל תשע"א.

זוהי תוכנית המותאמת לצרכי הקהילה הדתית והחרדית אך מקבילה לתוכנית הרגילה המתקיימת באוניברסיטת חיפה וזהה לה במבנה ובדרישות האקדמיות.

הלימודים מתקיימים בבניין המכללה החרדית מבח"ר בבני ברק, תוך הפרדה מוחלטת בין נשים וגברים.

תלמידי התוכנית הינם חלק בלתי נפרד מתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית והינם סטודנטים של אוניברסיטת חיפה לכל דבר ועניין.

תעודת מ"א שתוענק לבוגרי התוכנית היא תעודת מ"א בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת חיפה.

פתיחת תוכנית מותנית בכמות נרשמים מספקת. 

 

מטרת הלימודים

תוכנית הלימודים לקראת תואר מ"א עבודה סוציאלית, מבוססת על המטרות הבאות :

לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע .

להעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית .

לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים) .

להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית .

להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול .

מזכירות התלמידים של התוכנית עומדת לרשות הסטודנטים לטיפול בפניות מדי יום בין השעות 08:00-12:00. מיקומה הוא במגדל אשכול, קומה 5, חדר 515.

 לקבלת מדריך רישום לתוכנית הלימודים לתואר שני תשע"ז - לחץ כאן

אגרת לתלמיד תשע"ז

מערכת שעות תשע"ז גברים

מערכת שעות תשע"ז נשים   

לוח שנת לימודים תשע"ז- נשים

לוח שנת לימודים תשע"ז- גברים

 

רשימת מרצים תשע"ז

 

 

 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות