site name and logo2

facebookIcon

UoH logo

לימודים לתואר שלישי

מידע להרשמה - לחץ כאן 

רשימת מנחים לדוקטורט - לחץ כאן 

 

הנחיות להגשת מועמדות לתוכנית דוקטורט תשע"ח 288301-17-01

 • מועמדים המבקשים להציג מועמדות לשנה"ל תשע"ח מתבקשים לבצע רישום לתוכנית הלימודים באתר האוניברסיטה – הרשמה וקבלה החל מתאריך 22.1.2017.

 • במקביל, יש להעביר את כל המסמכים המפורטים למטה בעותק מודפס למזכירות תלמידים בית ספר לעבודה סוציאלית קומה 5 מגדל אשכול :

 • מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר

 • הצהרת כוונות מחקר

 • תקציר המחקר המבוקש באנגלית

 • שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה בכירים היכולים להעיד על יכולות המועמדים ומידת התאמתם למחקר.

 • מכתב המלצה ממנחה התזה.

 • קורות חיים בעברית ואנגלית על פי הפרוט הנמצא באתר ביה"ס

 • שאלון אישי

 • גיליונות ציונים מקוריים (למי שלא שלמד את התואר הראשון/שני באוניברסיטת חיפה)

 • ההנחיות לכתיבת הצהרת כוונות והטפסים  הרלוונטיים זמינים למטה – טפסים למועמד לתוכנית הדוקטורט

טפסים למועמד לתוכנית הדוקטורט

 

התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
מנהל האתר: דוד גבע, הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות