site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

טפסים והערכות בתהליך ההדרכה

להלן דוחות והערכות אותם יש להגיש במהלך שנת הלימודים על מנת להדק את המחויבות ההדדית בתהליך ההדרכה

תוכנית בוגר

טפסי הערכות

תוכנית השלמות

טפסי הערכות

תוכנית מ.א. פרקטיקום

טפסי הערכות

תוכנית עבודה שבועית והערכת תוכנית עבודה שבועית 

כתיבה במתודה הקבוצתית 

 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות