site name and logo2

facebookIcon

UoH logo

מידע למועמד לתוכנית ההשלמות לתואר שני בע"ס

מטרות התכנית

תכנית ההשלמות הינה התוכנית הותיקה ביותר המאפשרת לבעלי תואר אקדמי מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית ,להשלים בפרק זמן של שלוש שנים, תואר שני בעבודה סוציאלית.

התכנית מעניקה בסיס ידע תיאורטי ומחקרי בתחומים הקשורים למקצוע העבודה הסוציאלית תוך חיזוק והעצמת העצמאות האקדמית.

במהלך תקופת הלימודים נרכשים מיומנויות וכלים הנדרשים לעסוק בתחום העבודה הסוציאלית לאורך רצף הפעילויות השונות הכוללות היבטים: טיפוליים , חברתיים, קהילתיים.

תלמידי התכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כללים וכן מתמקצעים בתחומי לימוד ייחודיים כגון: קליני, טראומה, מנהיגות ושינויי חברתי, משפחה, ילד ונוער ובריאות ושיקום.

במסגרת התכנית מתקיימים ימי עיון, העשרה וימי סיור בארגונים ייחודיים בשדה החברתי.

 

מידע למועמד להשלמות לקראת תואר שני תשע"ח

הנחיות לרישום והגשת מועמדות לתוכנית השלמות תשע"ח כולל הסבר על בחינה באנגלית 

 

במסגרת תהליך ההרשמה יש להגיש את הטפסים הבאים למזכירות תלמידים :

1. שאלון למועמד

2. קורות חיים (קורות חיים אישיים מודפסים המתייחסיים למניעים אישיים ביחס לרצון ללמוד בתכנית ההשלמות - עד 2 עמודים)

3. קורות חיים מקצועיים 

4. טופס המלצה - 2 המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה ואחת מעבודה מעשית) שיינתנו ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה. ההמלצות הן חסויות.

5. גליון ציונים, אישור זכאות / תעודה מקוריים

6. מעקב אחר מועמדים ללימודי מ.א. ותוכנית ההשלמות למ.א (יש להכנס שבועיים לאחר שליחת המסמכים)

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
מנהל האתר: דוד גבע, הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות