site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

מידע למועמד לתוכנית ההשלמות לתואר שני בע"ס

מטרות התכנית

תכנית ההשלמות הינה התוכנית הותיקה ביותר המאפשרת לבעלי תואר אקדמי מתחום דעת שאינו עבודה סוציאלית ,להשלים בפרק זמן של שלוש שנים, תואר שני בעבודה סוציאלית.

התכנית מעניקה בסיס ידע תיאורטי ומחקרי בתחומים הקשורים למקצוע העבודה הסוציאלית תוך חיזוק והעצמת העצמאות האקדמית.

במהלך תקופת הלימודים נרכשים מיומנויות וכלים הנדרשים לעסוק בתחום העבודה הסוציאלית לאורך רצף הפעילויות השונות הכוללות היבטים: טיפוליים , חברתיים, קהילתיים.

תלמידי התכנית מתמקצעים בתחומי לימוד כללים וכן מתמקצעים בתחומי לימוד ייחודיים כגון: קליני, טראומה, מנהיגות ושינויי חברתי, משפחה, ילד ונוער ובריאות ושיקום.

במסגרת התכנית מתקיימים ימי עיון, העשרה וימי סיור בארגונים ייחודיים בשדה החברתי.

 

מידע למועמד להשלמות לקראת תואר שני תשע"ט

הנחיות לרישום והגשת מועמדות לתוכנית השלמות תשע"ט כולל הסבר על בחינה באנגלית

במסגרת תהליך ההרשמה יש להגיש את הטפסים הבאים למזכירות תלמידים :

1. שאלון אישי למועמד תשע"ט

2. שאלון לבחירת תחום לימוד

3. הצהרת כוונות - הסיבות לבחירת שני תחומי הלימוד במ.א (בעמוד אחד בלבד)

4. קורות חיים אישיים (מודפסים המתייחסיים למניעים אישיים ביחס לרצון ללמוד בתכנית ההשלמות - עד 2 עמודים)

5. קורות חיים מקצועיים 

6. טופס המלצה תשע"ט  - שתי המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה ואחת מעבודה מעשית) שיינתנו ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה. ההמלצות הן חסויות.

7. גליון ציונים מקורי או נאמן למקור חתום ע"י נוטריון, ואישור זכאות מקורי או תעודה מקורית לפי הנחיות מחלקת הרשמה

8. מעקב אחר מועמדים ללימודי מ.א. ותוכנית ההשלמות למ.א (יש להכנס שבועיים לאחר שליחת המסמכים)

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות