site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

דבר ראש בית הספר

 

yael

ברוכים הבאים לאתר בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. בית הספר שלנו מחוייב למשימה של הכשרת עובדים סוציאליים בעלי יכולת ונחישות להתמודד עם האתגרים שהחברה הישראלית עומדת בפניהם בעת הנוכחית.  מטרתנו היא להקנות לסטודנטים ידע  עדכני ונרחב, אך אנחנו שמים דגש ליצור בקרב הסטודנטים תחושת משמעות ותחושת שליחות ואחריות ליצירת שינוי חברתי, כמו גם ידע וכלים לסייע ולהעצים פרטים, משפחות וקבוצות בחברה הישראלית. הגישה המדגישה מעורבות ושינוי חברתי מאפיינת את בית הספר לא רק בהוראה ומחקר, אלא מהווה חלק מחיי בית הספר הלכה למעשה ומתבטאת בפרוייקטים הקהילתיים והחברתיים שבית הספר מוביל.

בית הספר שלנו, בהיותו ממוקם בצפון הארץ, מיישם הלכה למעשה את האתגר של גיבוש חברה רב-תרבותית, ושל חינוך הסטודנטים לעבודה סוציאלית רגישת-תרבות.  רגישות תרבותית הינה תפיסת עולם מקצועית, הכוללת פיתוח ידע אודות קבוצות תרבותיות ודרך התמודדותן עם מצבים, מעברים ומשברים ובחיים, מודעות לשונה ולמשותף בין אנשים, וכלים מקצועיים לעבודה עם אנשים מהתרבויות השונות היוצרות את החברה הישראלית.מטרה חשובה לא פחות של בית הספר שלנו הינה פיתוח מחקר מוביל ופורץ דרך בתחומים הקשורים לתהליכים חברתיים, לסוגיות חברתיות ושיטות התערבות  עם יחידים, משפחות וקהילות. חברי הסגל שלנו מעורבים בתחומי מחקר מגוונים המעשירים את בסיס הידע של מקצוע העבודה הסוציאלית, ורכשו פרסום  לאומי ובין לאומי בתחומי המחקר שלהם.בית הספר שם לו למטרה להעצים את קשריו הבן-לאומיים, באמצעות שותפויות עם בתי ספר בחו"ל להחלפת סטודנטים ואנשי סגל ומתכנן פיתוח תוכניות  לימוד בין-לאומיות.אני מזמינה אתכם להכנס לאתר שלנו כדי ללמוד יותר על בית הספר והאפשרויות שהוא מציע לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי.

 

בברכה

פרופ' יעל לצר 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות