site name and logo2
UoH logo
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032

קהילות חזקות

קהילות חזקות לילדים

 

היא יוזמה שמטרתה לשפר את רווחתם של ילדים הגדלים בסביבות מוחלשות ומקופחות ולצמצם את התעללות והזנחה של ילדים בסיכון. היוזמה מכוונת להגביר את את הלכידות הקהילתית ולחזק קשרים חברתיים בין המשפחות והמוסדות העיקריים של הקהילה, וכך לחזק את מערך ההגנה על ילדי השכונה. בשנת 2016, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה יזם את  הפרויקט קהילות חזקות בשכונת חליסה, בשיתוף עם השירות הרווחה העירוני בחיפה. בפרוייקט זה מעורבים סטודנטים לתואר ראשון לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה כחלק מהכשרת השדה שלהם, ומקבלים הדרכה והנחיה מהעובדים הסוציאליים הקהילתיים שבלשכת הרווחה המקומית. במקביל, צוות מחקר מבית הספר לעבודה סוציאלית מנהל מחקר מקיף המשלב מתודות כמותיות ואיכותניות, ומספק הערכה מתמשכת אודות תוצרי הפרוייקט ומידת יעילותו. ההערכה מסייעת גם להצביע על צרכי הקהילה ועל התחומים בהם ניתן לשפר את ההתערבות.

 

khila1       khila2

 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות